DZIAŁO SIĘ

Dodane: wczoraj rano
O niepodległości w literaturze

Gościem Biesiady Literackiej w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich 24 września 2019 r będzie m.in. Wiesława Michalska-Krajewska, z którą o jej książce „Polki w drodze do niepodległości” będzie rozmawiała Małgorzata Karolina Piekarska. Ponadto podczas tego wieczoru Jacek Komuda opowie o nowej powieści zatytułowanej

więcej

Odsłon: 1 | Komentarzy: 0
Dodane: tydzień temu
Podróż studyjna do Kijowa

Jeszcze do 22 września dziennikarze piszący oraz radiowi zainteresowani odwiedzeniem Ukrainy, mogą się zgłaszać do Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej, która organizuje wyjazd studyjny w dniach 2-7 grudnia br. W programie spotkania z politykami, ekspertami, dziennikarzami i artystami ukraińskimi. Warunkiem uczestnictwa jest paszport ważny jeszcze co najmniej pół roku i biegła znajomość angielskiego.

więcej

Odsłon: 19 | Komentarzy: 0
Dodane: 10 dni temu
Romuald Karaś w Klubie Akapit 10 września o 13.00

Pierwsze po wakacjach spotkanie Klubu Akapit odbędzie się 10 września 2019 r. o godz. 13.00. Redaktor Romuald Karaś opowie o pracy nad reportażem poświęconym majorowi Henrykowi Sucharskiemu i obronie Westerplatte.

więcej

Odsłon: 39 | Komentarzy: 0Jak chcieliśmy dyskutować o SDP, a nie było nam dane
Dodano: 2009-10-24 - 3617 dni temu
Zarząd Główny SDP zwołał naradę do kazimierskiego Domu Dziennikarza.
Chcieliśmy dyskutować o sprawach ważnych. Straciliśmy czas. Nawet na opisywanie tego, co się tam działo, czasu szkoda.
Kiedyś jednak Stowarzyszenie będzie ważne i sprawne. Jesteśmy dobrej myśli.
A oto, co chcieliśmy omówić:


 

Tematy do dyskusji „Co dalej z SDP?”

Kazimierz, 23-24 października 2009 r.

 

 Propozycja Oddziału Warszawskiego SDP

Proponuję, by w strategicznej debacie nad kierunkami działania Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dokonać przeglądu celów statutowych. To dobra okazja, by wrócić do gorących debat, które toczymy od lat i rekapitulacji wniosków, które wobec swojego środowiska, zawodu i Stowarzyszenia mamy. Czas modyfikuje mniej lub bardziej wszystkie idee i plany. Sformułujmy i przedyskutujmy je znów, dodajmy nowe pomysły do tych, które wciąż są aktualne.

 

Stąd sądzę, że w jednym z zespołów powinniśmy przeprowadzić klasyczną analizę SWOT dla naszego Stowarzyszenia. Pozwoli ona przyjąć strategię działania dla wyeliminowania słabości i ominięcia zagrożeń.

 

Obok tej pracy analityczno-planistycznej, powinniśmy już odpowiedzieć na następujący zestaw pytań:

 

Jak reprezentować środowisko dziennikarskie?

- sposób reagowania na niekorzystne zjawiska, pomoc prawna, inicjatywa legislacyjna etc.

 

Jak promować najwyższy standard zawodowy?

- nagrody, promocja w serwisach internetowych i w „Forum Dziennikarzy”, współpraca z mediami profesjonalnie zajmującymi się naszym środowiskiem i rynkiem;

 

Jak wzmocnić pozycję prawną dziennikarstwa?

- sposób wprowadzenia definicji zawodu, przyjęcie tej definicji i jej promocja, sposób ograniczenia represyjności prawa, promocja zasad demokratycznego ładu medialnego z zasadą ochrony tajemnicy źródła jako koroną tego ładu; pozycja dziennikarstwa w ustawie o mediach publicznych, w prawie prasowym, autorskim i w kodeksie karnym;

 

Jak wzmocnić pozycję socjalną dziennikarstwa?

- promocja dziennikarstwa przez SDP, raport o stanie dziennikarstwa w Polsce (sposób zatrudniania, płace, problemy prawne);

 

Jak obronić dziennikarstwo profesjonalne wobec coraz niższych standardów pracy narzucanych przez nadawców i wydawców?

- klauzula sumienia w kontraktach dziennikarskich, arbitraż w sporach między nadawcami i wydawcami a dziennikarzami, raport o stanie dziennikarstwa;

 

Jak wpisać SDP w mapę organizacji o mniej lub bardziej zbliżonych celach, by nie tracąc tożsamości, osiągać cele wspólne?

- Fundacja Helsińska, Łazienki Królewskie, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, związki zawodowe, Ministerstwo Kultury, organizacje międzynarodowe;

 

Jak zorganizować pracę w ramach SDP, by Stowarzyszenie mogło sprawniej osiągać swoje cele?

- CMWP, zespoły do przygotowania propozycji legislacyjnych, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna SDP (Internet, identyfikacja wizualna), sposób funkcjonowania biura, status sekretarza generalnego i agend wykonawczych SDP; polityka finansowa Stowarzyszenia;

 

Jak poprawić komunikację SDP ze środowiskami dziennikarskimi – co oferujemy członkom i społeczeństwu?

 

 

(ze statutu SDP)

 

Celem Stowarzyszenia jest:


1. działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego przez upowszechnianie i rozwój komunikacji społecznej, rzetelnego przekazywania informacji oraz swobodnego wypowiadania opinii za pośrednictwem wszystkich środków komunikacji społecznej,
2. działalność kulturalna, edukacyjna, socjalna i sportowo-turystyczna na rzecz członków,
3. działanie na rzecz osiągania wysokich kwalifikacji moralnych i zawodowych dziennikarzy,
4. ochrona godności i etyki zawodu,
5. inicjowanie i
opiniowanie aktów prawnych wiążących się z pracą dziennikarską, reprezentowanie oraz ochrona twórczych i zawodowych, materialnych i społecznych potrzeb dziennikarzy.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania przez:


1. prowadzenie:
- szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego, seminariów i konferencji otwartych dla upowszechniania wiedzy o komunikacji społecznej,
- badań, analiz i ocen funkcjonowania mediów, wykonywania zawodu dziennikarza, upowszechniania informacji i przestrzegania praw i wolności obywatelskich,
2. działalność w zakresie, o którym mowa w pkt. 1 i w poniższych punktach będzie prowadzona za pośrednictwem zakładów, oddziałów, kół redakcyjnych, środowiskowych lub terenowych oraz klubów twórczych,
3. podejmowanie wspólnych inicjatyw z władzami, stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi, kulturalnymi, technicznymi, ekonomicznymi itp. na zasadach partnerstwa,
4. współpracę ze związkami zawodowymi w zakresie zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych członków Stowarzyszenia oraz ochrony interesów pracowniczych,
5. partnerskie kontakty z organizacjami dziennikarskimi w kraju  i za granicą, inicjowanie i popieranie wymiany międzynarodowej w zakresie zawodowym i kulturalnym, społecznym i wypoczynkowym,
6. ochronę warunków pracy i obronę interesów zawodowych w zakresie przewidzianym prawem,
7. udzielanie pomocy prawnej członkom Stowarzyszenia w sprawach wynikłych w związku z wykonywaniem pracy dziennikarskiej,
8. organizowanie pomocy socjalnej dla członków i ich rodzin .
9. działalność gospodarczą, prowadzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami przez wyodrębnione na ograniczonym lub pełnym rozrachunku zakłady własne

 

 


Odsłon: 3354 | Komentarzy: 0 | Udostępnij: udostępnij na facebook-u udostępnij na twitterze

Dodaj swój komentarz

komentarze(0):Dodaj komentarz:Adres e-mail nie zostanie wyświetlony na stronie,
służy jedynie możliwości potwierdzenia komentarza.
Copyright © SDP Warszawa 2010                                                                                                            Projekt i realizacja: Webdreamers