DZIAŁO SIĘ

Dodane: tydzień temu
Żegnamy Marka Pawłowicza

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marka Pawłowicza, dziennikarza, członka Oddziału Warszawskiego SDP. Masza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona 19 października 2021 r. o godz. 13.00 w Kościele Św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 14.

więcej

Odsłon: 3873 | Komentarzy: 2
Dodane: 12 dni temu
Statutowe wnioski na Zjazd

Statutowe wnioski na ZjazdCzłonkowie Oddziału Warszawskiego SDP, Zofia Zubczewska i Stefan Zubczewski przekazali Komisji Zjazdowej wnioski dotyczące m.in. przywrócenia poprzedniej procedury przyjmowania członków, z uwzględnieniem stażu kandydackiego i dwóch wprowadzających oraz przywrócenia możliwości komentowania artykułów na stronie internetowej SDP. Wszystkie publikujemy poniżej.

więcej

Odsłon: 5569 | Komentarzy: 0
Dodane: 12 dni temu
Dopuścić dziennikarzy do granicy

Dwoje Członków Oddziału Warszawskiego SDP, Janina Jankowska i Stefan Truszczyński wystosowało do Prezesa SDP apel w sprawie zniesienia zakazu przebywania dziennikarzy na terenach objętych stanem wyjątkowym przy granicy Polski z Białorusią. Apel podpisała również Agnieszka Romaszewska-Guzy. Publikujemy tekst apelu.

więcej

Odsłon: 4904 | Komentarzy: 0
Dodane: 15 dni temu
Wnioski na Zjazd
Dodane: 30 dni temu
Zmarł Jerzy Targalski
Dodane: 34 dni temu
Potrzebne kontrolePotrzebne kontrole
Dodano: 2021-09-16 - 34 dni temu

Po ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego, podczas którego padło wiele poważnych zarzutów Prezes Oddziału Warszawskiego SDP Zbigniew Rytel, zasiadający również w Zarządzie Głównym SDP wraz z członkiem ZG Stefanem Truszczyńskim, złożyli do Głównej Komisji Rewizyjnej dwa kolejne wnioski o kontrolę poczynań Prezesa SDP, Zarządu Głównego i pracowników Stowarzyszenia. Tym razem chodzi o pozyskiwanie i wydatkowanie środków z instytucji publicznych oraz o współpracę z firmą STAO, zarządzającą Centrum Prasowym Foksal. Zarzuty są bardzo poważne i wymagają pilnego rozstrzygnięcia, jeszcze przed wznowieniem posiedzenia ZG przerwanego do 23 września 2021 r. Komisja Rewizyjna jest organem zobligowanym do wyjaśnienia tego rodzaju zarzutów i podjęcia właściwych działań w zależności od wyników swoich prac.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem wniosków.W N I O S E K


Na podstawie art. 39 oraz art. 41 Statutu SDP zwracamy się z wnioskiem
o przeprowadzenie kontroli wszystkich działań, które podejmował Zarząd Główny, Prezes SDP oraz upoważnione przez niego osoby, dotyczących pozyskiwania i wydatkowania środków pochodzących z różnego rodzaju instytucji publicznych, przeznaczonych na finansowanie projektów, w których SDP jest stroną.

Chodzi szczególnie o sprawdzenie tych działań pod kątem prawidłowości rozliczeń, zachowywania procedur, dotrzymywania zobowiązań wobec instytucji finansujących oraz merytorycznej poprawności i poprawności obiegu dokumentów.U Z A S A D N I E N I EWniosek składamy ze względu na wielokrotnie (ostatnio podczas zebrania Zarządu Głównego 2.09.2021 r.) pojawiające się zarzuty jakoby w trakcie realizacji w/w projektów dochodziło do nieprawidłowości, polegających na zawyżaniu wartości dostarczanych towarów i usług, ukrywaniu w zawyżonych rozliczeniach kosztów niekwalifikowalnych – nieakceptowanych przez grantodawców (podczas ostatniego zebrania Zarządu Głównego przyznała się do tego wiceprezes Zarządu SDP – p. Jolanta Hajdasz).

Innym zarzutem ma być podejrzenie jakoby środki asygnowane przez grantodawców trafiały bezpośrednio do członków władz SDP lub do grona osób fizycznych i przedsiębiorstw powiązanych towarzysko lub biznesowo z członkami Zarządu Głównego SDP i administratorami projektów.

Powodem wniosku jest również fakt, że za prawidłową, zgodną z przepisami realizację wszystkich projektów, w których uczestniczy SDP i za ich rozliczenia, odpowiada Zarząd, który nie był o nich informowany.

Kontrola, do której Komisja Rewizyjna ma prawo wynająć niezależnych ekspertów, którzy wesprą Komisję w czynnościach kontrolnych powinna przede wszystkim wyjaśnić, czy pojawiające się zarzuty są zasadne. Przypominamy też, że zgodnie z polskim prawem za prawidłowe przeprowadzenie kontroli Komisja Rewizyjna odpowiada karnie.


Uzasadnione jest, aby wnioski pokontrolne zostały opublikowane do dn. 23.09.2021 r, kiedy wznowione zostaną obrady Zarządu Głównego SDP po przerwaniu ich 02.09.2021 r.


Zbigniew Rytel,

Członek ZG SDP


Stefan Truszczyński,

Członek ZG SDP

W N I O S E K


Na podstawie art. 39 oraz art. 41 Statutu SDP zwracamy się z wnioskiem
o przeprowadzenie kontroli wszystkich działań, które podejmował Zarząd Główny, Prezes SDP oraz upoważnione przez niego osoby, dotyczących współpracy Zarządu Głównego SDP z firmą STAO - Stanisław Wójcik, która zarządzała do 11 sierpnia 2021 r. Centrum Prasowym Foksal.

W szczególności wnosimy o sprawdzenie zapisów umowy z firmą STAO, realizacji tych zapisów, dokumentów finansowych, faktur, rachunków i dokumentów księgowych, a także ewidencji imprez odbywających się w CPF. Przedmiotem kontroli powinny być przepływy finansowe i zasadność wydatków ponoszonych przez SDP.

Wnosimy o sprawdzenie, czy firma STAO kiedykolwiek wynajmowała pomieszczenia CPF niezgodnie z zapisami umowy o współpracy STAO – SDP? Zarzut taki pojawił się publicznie podczas ostatniego zebrania Zarządu Głównego, 02.09 2021 r.

Wnosimy także o sprawdzenie, czy procedura podpisania umowy o współpracę z firmą STAO – Stanisław Wójcik była zgodna z zapisami Statutu SDP i Regulaminu Pracy Zarządu Głównego?


U Z A S A D N I E N I E


Wniosek składamy ze względu na wielokrotnie podnoszone wątpliwości dotyczące ekonomicznego uzasadnienia podejmowania działań Prezesa SDP i upoważnionych przez niego osób, a także naruszeń prawa i przyjętych procedur. Chodzi m.in. o realizowanie faktur niezaakceptowanych przez Skarbnika SDP, brak rozliczeń części wpływów i konflikt interesów, polegający na tym, że pani Agnieszka Wójcik – żona p. Stanisław Wójcika – jest jednocześnie pełnomocnikiem firmy STAO i dyrektorem Biura SDP, a pełniąc tę ostatnią funkcję zatwierdza rozliczenia pomiędzy firmą STAO i SDP.

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego (02.09.2021 r.) pojawił się zarzuty, jakoby 12 maja 2021 r. pomieszczenia CPF zostały wynajęte na imprezę, z której przychody miały nie zostać rozliczone zgodnie z umową.

Inny zarzut, jaki pojawił się podczas w/w posiedzenia: Mimo, że w umowie p. Stanisław Wójcik zobowiązał się do prowadzenia i aktualizowania strony internetowej CPF, potencjalni klienci odwiedzający stronę CPF są automatycznie przekierowywani z tej strony na stronę firmy STAO.

Według informacji, które posiadamy firma STAO nie została wybrana w drodze konkursu ofert ani przetargu. Została także wybrana poza wiedzą i wolą Zarządu Głównego.

Kontrola, do której Komisja Rewizyjna ma prawo wynająć niezależnych ekspertów, powinna przede wszystkim wyjaśnić zasadność zarzutów o naruszanie procedur, niegospodarność i nadużywanie stanowisk, a także czerpanie nieuzasadnionych korzyści.

Uzasadnione jest, aby wnioski pokontrolne zostały opublikowane przed 23.09.2021 r., kiedy wznowione zostaną obrady Zarządu Głównego przerwane 02.09.2021 r.


Zbigniew Rytel,

Członek ZG SDP


Stefan Truszczyński,

Członek ZG SDPOdsłon: 3999 | Komentarzy: 0 | Udostępnij: udostępnij na facebook-u udostępnij na twitterze

Copyright © SDP Warszawa 2010                                                                                                            Projekt i realizacja: Webdreamers