DZIAŁO SIĘ

Dodane: 132 dni temu
Jesienią wybierzemy delegatów

12 września 2020 r. o godz. 11.00 w pierwszym terminie odbędzie się Zebranie członków Oddziału Warszawskiego SDP, na którym wybierzemy delegatów na Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy SDP.

więcej

Odsłon: 9069 | Komentarzy: 0
Dodane: 149 dni temu
Pomoc koleżeńska w OW SDP

Pomoc koleżeńska w OW SDPKoleżanki i Koledzy, wszyscy boleśnie odczuwamy ograniczenia związane z epidemią. Wielu dziennikarzy dotkliwie odczuwa skutki izolacji. Nie wszyscy mogą skorzystać ze wsparcia rodziny lub sąsiadów. Dlatego pomyśleliśmy, że przynajmniej w niektórych sprawach możemy pomóc sobie nawzajem. Nie raz już członkowie Oddziału Warszawskiego udowadniali, że w trudnych sytuacjach potrafią się zmobilizować i zadbać jedni o drugich. Telefon: 572015860.

więcej

Odsłon: 7732 | Komentarzy: 0
Dodane: 156 dni temu
Zaproszenie do Teatru Telewizji

Zaproszenie do Teatru TelewizjiNiedawno minęła dziesiąta rocznica katastrofy pod Smoleńskiem, w której zginęli członkowie polskiej delegacji lecący na uroczystości do Katynia z urzędującym Prezydentem RP na czele. Tegoroczne obchody rocznic były ograniczone ze względu na przepisy związane ze stanem epidemii. A jak współczesny dramaturg widzi społeczeństwo w obliczu tragedii będzie się można przekonać 27 kwietnia o 21.00 w TVP 1 podczas seansu Teatru Telewizji.

więcej

Odsłon: 7432 | Komentarzy: 0
Dodane: 173 dni temu
Życzenia od Prezesa OW SDPZjazd trzeba kontynuować!
Dodano: 2018-06-16 - 836 dni temu

Nadzwyczajny Zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, który odbywał się 23-24 czerwca w Kazimierzu Dolnym, obnażył wszystkie niedostatki naszej organizacji. Począwszy od kulejącej demokracji, poprzez chaos prawny i organizacyjny, aż do całkowitego kryzysu zaufania na linii centrala – oddziały.


Ściślej mówiąc, Zjazd ten pokazał wyraźnie, że jesteśmy kolejną organizacją, której władze oderwały się od bazy i przestały działać we wspólnym interesie członków. Ale żeby być sprawiedliwą, trzeba też powiedzieć, że skupiona w Stowarzyszeniu brać dziennikarska nadzwyczaj łatwo oddaje prawo decydowania o sobie swoim przedstawicielom.

Pierwszym sygnałem świadczącym o tym, że zaangażowanie stowarzyszonych słabnie były już wybory delegatów w największym oddziale. Odbyły się 7 czerwca 2017 r., podczas kadencji poprzedniego Zarządu Oddziału Warszawskiego i zgromadziły zbyt mało osób, żeby obsadzić wszystkie przypadające na OW miejsca mandatowe. Innymi słowy jako oddział dobrowolnie zrezygnowaliśmy z kilkunastu głosów na Zjeździe. Ale problem aktywności dotyczy całej organizacji. O ile zjazd wyborczy w listopadzie 2017 r. zgromadził znaczną większość delegatów, to już czerwcowy zjazd statutowy (w szczytowym momencie 88 ze 158 delegatów) pokazał wyraźnie, że delegaci nie są działalnością organizacji zainteresowani.

Wniosek wnioskowi nierówny

Tym większa zasługa tych spośród delegatów, którzy jeszcze przed Zjazdem poświęcili czas na przygotowanie projektów uchwał, a potem pojechali do Kazimierza, żeby je przedstawić.

Wysiłku naszych koleżanek i kolegów nie docenili organizatorzy Zjazdu, którzy w materiałach Zjazdowych umieścili wszystkie projekty Zarządu Głównego, ale „zapomnieli” o włożeniu do teczek propozycji pochodzących od innych członków Stowarzyszenia. Prosty zabieg pozbawił części delegatów szans na zapoznanie się z projektami przygotowanymi przez kolegów.

Co więcej, niektóre z tych propozycji w ogóle nie ujrzały światła dziennego, bo drugiego dnia obrad większość delegatów zdecydowała, że dyskusja zostaje zamknięta. Słusznie pyta red. Marek Palczewski, czy nierozpatrzone wnioski i projekty uchwał trafią do kosza. Okazuje się, że niekoniecznie, bo Zjazd zobowiązał Zarząd Główny do powołania komisji statutowej, która będzie wspomniane wnioski rozpatrywała. Pytanie, co z tego wyniknie, bo przecież sama komisja, ani nawet ZG nie są władni, żeby zdecydować o ich przyjęciu lub odrzuceniu. Żadne z tych ciał osobno, ani nawet razem wzięte, nie mogą też przyjąć lub odrzucić całego poprawionego Statutu SDP. Tu już sprawa robi się poważna, bo albo do KRS zostanie przesłany Statut, którego Zjazd nie przegłosował, albo trzeba przyjąć, że obowiązuje stary statut – niedostosowany do nowych przepisów. To jednak oznaczałoby, że cały Zjazd, dyskusje i głosowania psu na budę się zdały, bo jesteśmy w punkcie wyjścia. Jedynym logicznym wnioskiem wydaje się zatem oczekiwanie, że Zjazd będzie miał swój dalszy ciąg (były już w historii SDP takie Zjazdy w kilku odsłonach).

Dałoby to szansę na przygotowanie merytoryczne do dyskusji, zarówno nad wnioskami nowelizującymi statut, jak i do debaty programowej.

Zaufajmy własnemu rozumowi

Debata o tym, czym jest a czym powinno być SDP toczy się od kilku kadencji, ale ma coraz mniejszy wpływ na to, co się faktycznie dzieje w Stowarzyszeniu. Prezes (ten sam od trzech kadencji) i Zarząd Główny (z drobnymi zmianami ten sam od trzech kadencji) nie odpowiadają nawet na pytania – o stan finansów, dostęp do projektów i realizację uchwał poprzednich Zjazdów.

Szansa na to, że delegaci doczekają się odpowiedzi maleją proporcjonalnie do rosnących prerogatyw ZG wobec oddziałów.

Przepadła w głosowaniu propozycja red. Zbigniewa Rytela, żeby 30 proc. przychodów ZG przekazywał oddziałom (szerzej na ten temat piszemy w tekście „Boimy się odpowiedzialności”). Tu pozostaje tylko wyrazić ubolewanie, że komentujący tę propozycję koledzy skupili się na problemach drugorzędnych (np. na tym, czy w związku z zapisem o podziale kwoty proporcjonalnie do liczby członków opłacających składki, podział ten będzie wyglądał inaczej, niż gdyby wziąć pod uwagę tylko liczbę członków). Ten akurat element można było jeszcze zmienić – chociaż postulat Prezesa największego oddziału, żeby członkowie płacili składki jest zasadny. Smutne jest to, że koleżanki i koledzy z pozostałych oddziałów w większości nie ufają swojemu zdrowemu rozsądkowi i nie wierzą, że sami mogą podzielić pieniądze lepiej, niż robi to ZG, przyznając dofinansowanie na konkretne przedsięwzięcia.

Przy okazji zmiany statutu ZG dał wyraz braku zaufania do Zarządu Oddziału Warszawskiego, bo oto w dodanym do Statutu punkcie mówiącym, że osoby, które w swoim regionie nie mają oddziału SDP, znalazł się zapis, że będą przyjmowane do Oddziału Warszawskiego przez … Zarząd Główny. Karkołomna to konstrukcja, ale w głosowaniu przeszła, pomimo sprzeciwu i znacznie lepszej propozycji przedstawionej przez doświadczonego w Komisji Członkowskiej OW, niezwykle pracowitego i rzetelnego red. Stefana Zubczewskiego.

Przepadła też (po kuriozalnej reasumpcji głosowania) propozycja Honorowej Prezes SDP, red. Krystyny Mokrosińskiej, żeby funkcji we władzach Stowarzyszenia nie łączyć z funkcjami w administracji i instytucjach nadzorujących media. Kolejna propozycja (autorstwa red. Marka Palczewskiego), która zmierzała do uniemożliwienia tym samym osobom zasiadania we władzach dłużej niż 3 kadencje, w ogóle nie była głosowana i stawiam dolary przeciwko orzechom, że nie znajdzie się wśród propozycji rekomendowanych przez komisję statutową. I to jest jeszcze jeden argument za tym, że Zjazd trzeba kontynuować.

db


Odsłon: 1228 | Komentarzy: 0 | Udostępnij: udostępnij na facebook-u udostępnij na twitterze

Copyright © SDP Warszawa 2010                                                                                                            Projekt i realizacja: Webdreamers