DZIAŁO SIĘ

Dodane: 19 dni temu
Zachęcamy do opłacania składek

Weszliśmy w Nowy Rok. Wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie mają aktualnych legitymacji zachęcamy do opłacenia składki. Zapraszamy do biura w poniedziałki, środy i piątki od 12.00 do 16.00 oraz we wtorki i czwartki od 14.00 do 18.00. Opłaty można również przesłać przelewem na rachunek OW SDP.

więcej

Odsłon: 2016 | Komentarzy: 0
Dodane: 23 dni temu
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,Na progu Nowego Roku życzę wszystkim Państwu, żeby 2021 był zdecydowanie lepszy od kończącego się 2020. Żeby mogli Państwo powrócić do pełnej aktywności w życiu społecznym i zawodowym oraz odnosić sukcesy osobiste i zawodowe.

więcej

Odsłon: 4197 | Komentarzy: 0
Dodane: 26 dni temu
Trwa konkurs dla dziennikarzy zajmujących się turystyką

Trwa konkurs dla dziennikarzy zajmujących się turystykąJeszcze do 22 stycznia można zgłosić prace dziennikarskie do organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną konkursu Turystyczny Dziennikarz Roku.

więcej

Odsłon: 4270 | Komentarzy: 0
Dodane: 33 dni temu
Szanowni Państwo,
Dodane: 35 dni temu
Żegnamy Redaktor Irenę Dryll
Dodane: 47 dni temu
Wybory w OW SDP przesunięteKonferencja o ochronie lasów
Dodano: 2019-10-02 - 479 dni temu
Jeszcze do 8 października mogą się zgłaszać dziennikarze, którzy chcieliby bezpłatnie wziąć udział w konferencji pt. O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasach i ich mieszkańcach, organizowanej od 18 do 20 października w Orzechowie Morskim k. Ustki.

Organizator wydarzenia - Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” z siedzibą w Szczecinku zaprasza dziennikarzy do udziału w konferencji i oferuje zwolnienie z opłaty za udział w konferencji, za noclegi i za wyżywienie.

Organizator prosi o przesłanie Karty zgłoszenia uczestnictwa (wzór w załączeniu) na adres: stowarzyszenie-matecznik@wp.pl w sugerowanym terminie do 8 października br.

Program konferencji

Piątek, 18.10.2019 r.

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników w godzinach: od 16:00 – 17:30
Godz. 17:30 – 18:00 – rejestracja
Godz. 18:00 – 18:10 – prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, przewodniczący konferencji, Instytut Badawczy Leśnictwa – powitanie i sprawy organizacyjne
Godz. 18:10 – 18:20 – Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego – otwarcie konferencji
Godz. 18:20 – 18:30 – Stanisław Jachowski, prezes Stowarzyszenia „Matecznik” – założenia i cel konferencji oraz powitanie w imieniu organizatora
Godz. 18:30 – 19:30 – dr Andrzej Kruszewicz, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie - „Hipokryzja. Nasze relacje ze zwierzętami”
Godz. 19:30 – 19:45 – dyskusja – sesja posterowa – Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik”
Godz. 19:45 – uroczysta kolacja

Sobota, 19.10.2019 r.

Godz. 7:00 – 8:00 – śniadanie
Godz. 8:00 – 8:15 – sesja posterowa – Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik”
Godz. 8:15 – 9:00 – prof. dr hab. Wanda Olech, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – „Czy żubry powinny na siebie zarabiać?”
Godz. 9:00 – 9:45 – prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym – "Ochrona przyrody przez użytkowanie, czyli czwarty wymiar lasu".
Godz. 9:45 – 10:15 – przerwa kawowa
Godz. 10:15 – 11:00 – prof. dr hab. Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – „Ochrona i zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących, ze szczególnym uwzględnieniem populacji wilków w Europie”
Godz. 11:00 – 11:40 – prof. dr hab. Maciej Skorupski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – „Trudne pytania o konflikt człowiek – drapieżnik, padają nie tylko w Polsce”
Godz. 11:40 – 12:00 – dr Izabela Wierzbowska, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków – „Sytuacje konfliktowe z udziałem dziko żyjących zwierząt w terenach zurbanizowanych”
Godz. 12:00 – 12:15 – dr inż. Maciej Lesiak, Dzikie Pogotowie, Kraków „Problemy prawne, techniczne i medialne podczas rozwiązywania konfliktów z dzikimi zwierzętami”
Godz. 12:15 – 12:30 – przerwa kawowa
Godz. 12:30 – 12:50 – Ryszard Czeraszkiewicz, Szczeciński Klub Przyrodników – "Problemy ze zwierzętami dziko żyjącymi na terenach zurbanizowanych i konieczność zarządzania ich populacjami na przykładzie miast Pomorza Zachodniego"
Godz. 12:50 – 13:15 – dr inż. Michał Skakuj, Ekoaviation, Komitet ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami – "Zasada zrównoważonego rozwoju w ograniczaniu zagrożeń środowiskowych na lotniskach"
Godz. 13:15 – 14:00 przerwa obiadowa
Godz. 14:00 – 14:45 – dr Miłosz Marszał – Kościelniak, Kancelaria Adwokacka w Częstochowie – "Odpowiedzialność prawna za treści przekazów medialnych dotyczących ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych"
Godz. 14:45 – 15:30 – dr inż. Piotr Wawrzyniak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku – „Łoś – fakty, mity, a perspektywy”
Godz. 15:30 – 16:15 – prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – „Porosty ważnym składnikiem naszych lasów”
Godz. 16:15 – 16:45 – przerwa kawowa
Godz. 16:45 – 17:30 – prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – „Las naturalny, a las gospodarczy – na czym polegają różnice?”
Godz. 17:30 – 18:30 – dyskusja i wnioski Godz. 18:30 – 19:00 – sesja posterowa – Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” – dyskusja
Godz. 19:00 – kolacja Niedziela, 20.10.2019 r. Godz. 7:30 – 8:30 – śniadanie i wykwaterowanie z OSW „Leśnik” w Orzechowie Morskim
Godz. 8:30 – 9:10 – czas na przejazd własnymi pojazdami z Orzechowa Morskiego do Słowińskiego Parku Narodowego do miejsca zbiórki na parkingu w miejscowości Czołpino
Godz. 9:10 – 13:00 – Warsztaty tematyczne w Słowińskim Parku Narodowym:
Godz. 9:10 – 10:00 - Marek Sobocki – dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego – edukacja ekologiczna w „Domu Latarnika” w Czołpinie
Godz. 10:00 – 10:45 - dr hab. Jakub Borkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – "Populacja jeleni w Słowińskim Parku Narodowym, a interesy ochrony przyrody: koegzystencja czy konflikt?"
Godz. 10:45 – 11:00 – przerwa kawowa
Godz. 11:00 – 13:00 - Marek Sobocki – dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego – osobliwości przyrodnicze SPN, prezentacja terenowa
Godz. 13:00 – 13:20 – podsumowanie oraz zakończenie konferencji i warsztatów
Godz. 13:20 – 14:00 – obiad

Informacje o konferencji
Termin: 18 – 20 października 2019 r.
Miejsce: Orzechowo Morskie k. Ustki – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Leśnik” oraz teren Słowińskiego Parku Narodowego
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” z siedzibą w Szczecinku
Patronat honorowy: Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Pan prof. dr hab. Jan Pikul JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, Pan dr hab. Zbigniew Osadowski prof. AP Dyrektor Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Pani dr hab. Maria Niklińska, prof. UJ Przewodniczący Prezydium Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO), Pan prof. dr hab. Maciej Skorupski

Współpraca: Dyrekcja Słowińskiego Parku Narodowego Dyrekcja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Środkowopomorskie”: Nadleśnictwo Warcino Nadleśnictwo Polanów Nadleśnictwo Karnieszewice Stowarzyszenie Naukowo Techniczne w Słupsku Nadleśnictwo Ustka
Odsłon: 714 | Komentarzy: 0 | Udostępnij: udostępnij na facebook-u udostępnij na twitterze

Copyright © SDP Warszawa 2010                                                                                                            Projekt i realizacja: Webdreamers