DZIAŁO SIĘ

Dodane: 21 dni temu
Zachęcamy do opłacania składek

Weszliśmy w Nowy Rok. Wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie mają aktualnych legitymacji zachęcamy do opłacenia składki. Zapraszamy do biura w poniedziałki, środy i piątki od 12.00 do 16.00 oraz we wtorki i czwartki od 14.00 do 18.00. Opłaty można również przesłać przelewem na rachunek OW SDP.

więcej

Odsłon: 2030 | Komentarzy: 0
Dodane: 25 dni temu
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,Na progu Nowego Roku życzę wszystkim Państwu, żeby 2021 był zdecydowanie lepszy od kończącego się 2020. Żeby mogli Państwo powrócić do pełnej aktywności w życiu społecznym i zawodowym oraz odnosić sukcesy osobiste i zawodowe.

więcej

Odsłon: 4197 | Komentarzy: 0
Dodane: 28 dni temu
Trwa konkurs dla dziennikarzy zajmujących się turystyką

Trwa konkurs dla dziennikarzy zajmujących się turystykąJeszcze do 22 stycznia można zgłosić prace dziennikarskie do organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną konkursu Turystyczny Dziennikarz Roku.

więcej

Odsłon: 4277 | Komentarzy: 0
Dodane: 35 dni temu
Szanowni Państwo,
Dodane: 37 dni temu
Żegnamy Redaktor Irenę Dryll
Dodane: 49 dni temu
Wybory w OW SDP przesunięteOczekiwania wobec OW SDP
Oczekiwania wobec OW SDPDodano: 2020-11-09 - 77 dni temu
W czasie ograniczeń epidemiologicznych Zarząd OW SDP analizuje informacje o tym, jakie rodzaje działalności i tematy najbardziej interesują członków OW SDP. Oczekiwania te będą drogowskazem w działaniach Zarządu, gdy już będziemy mogli normalnie funkcjonować i spotykać się w Domu Dziennikarza przy Foksal.

Zarząd Oddziału Warszawskiego dziękuje wszystkim osobom, które wzięły udział w dwóch przeprowadzonych przez nas badaniach ankietowych na temat oczekiwań członków OW SDP wobec Oddziału.

Wprawdzie na razie nie możemy być w realu tak aktywni, jak oczekiwaliby tego nasi członkowie, ale wiedza o tym, jakie tematy i które z zaproponowanych aktywności są dla dziennikarzy skupionych w Stowarzyszeniu najbardziej interesujące, pomoże nam przygotować się do dalszej działalności.

Po raz pierwszy z pytaniem o wskazanie kierunków działalności OW SDP Zarząd OW zwrócił się w 2019 r. W przeprowadzonej wówczas ankiecie zadano członkom OW SDP pytanie o najbardziej potrzebne formy działalności OW SDP. Z kilku zaproponowanych w badaniu rodzajów dzisiałalności, odpowiadający najczęściej wybierali: publikacje i działalność wydawniczą (70 proc. wskazań), na drugim miejscu znalazły się dyskusje o bieżących problemach Polski i Świata (60 proc. wskazań). Połowa naszych respondentów za potrzebne uważa zwiedzanie ciekawych i mało znanych miejsc w Warszawie. Kolejne miejsca w tym zestawianiu zajęły spotkania o charakterze warsztatowym oraz spotkania z twórcami (po 40 proc. wskazań), a następne: dyskusje o historii oraz wycieczki krajoznawcze (po 30 proc. wskazań). W tej samej ankiecie zapytaliśmy również: W jakie działania Pani/Pana zdaniem powinien się mocniej zaangażować OW SDP? Najwięcej – 70 proc. osób udzielających odpowiedzi wskazało na negocjacje umów dziennikarskich z wydawcami. Ponadto 60 proc. ankietowanych oczekuje, że OW SDP zaangażuje się mocniej w obronę bieżących ekonomicznych interesów dziennikarzy. Taki sam procent wskazań uzyskała również promocja twórczości dziennikarskiej oraz monitorowanie mediów pod kątem przestrzegania standardów i etyki dziennikarskiej. Połowa biorących udział w ankiecie chciałaby, żeby władze Oddziału brały udział w tworzeniu nowego prawa medialnego, a także żeby zaangażowały się w tworzenie samorządu dziennikarskiego na wzór izb lekarskich i prawniczych. Dla 40 proc. ankietowanych ważne jest, by OW SDP zaangażował się w obronę zwalnianych dziennikarzy. Tyle samo – 40 proc. wskazań uzyskały również działania edukacyjne – kampanie społeczne na temat korzystania z informacji oraz rozróżniania przekazów, a także na temat znaczenia dziennikarstwa oraz zaangażowanie w obronie prześladowanych dziennikarzy i przeciwko ograniczaniu wolności słowa na świecie.

Z badania wynika, że najbardziej interesującą formą prowadzenia działalności stowarzyszeniowej pozostają spotkania klubowe oraz dyskusje panelowe, wykłady i konferencje. Ponadto ankietowani są zainteresowani szkoleniami i warsztatami zawodowymi (60 proc. odpowiedzi). Na kolejnych miejscach znalazły się koncerty, seanse filmowe, spektakle i wystawy (50 proc. wskazań) oraz imprezy rozrywkowe, w tym taneczne – interesujące dla 40 proc. ankietowanych.

Kiedy we wrześniu 2020 r. przy okazji aktualizacji danych teleadresowych zapytaliśmy członków OW SDP o to, w jakie działania sami chcieliby się włączyć, okazało się, że wielu naszych członków uważa, że Oddział powinien dysponować środkami na pomoc socjalną. Nasze koleżanki i koledzy chcieliby się również włączyć w wyjaśnienie statusu Domu Dziennikarza, a także prace inicjujące powstanie „Polskiego Instytutu Medialnego” oraz doradztwo prawne. Członkowie OW SDP deklarują również chęć udziału w kolejnych spotkaniach klubów: Akapit i Publicystów Kulturalnych. Dorota Bogucka Opisane badania zostały przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2019 r. oraz we wrześniu 2020 r. wśród członków OW SDP Ilustracja: Najbardziej potrzebne rodzaje działalności od lewej: Publikacje i działalność wydawnicza – 70 proc. wskazań. Dyskusje o bieżących problemach Polski i Świata – 60 proc. wskazań. Zwiedzanie ciekawych i mało znanych miejsc w Warszawie. – 50 proc. wskazań. Spotkania z twórcami – 40 proc. wskazań. Spotkania o charakterze warsztatowym i wymiana doświadczeń – 40 proc. wskazań Dyskusje o historii. – 30 proc. wskazań.

DB
Odsłon: 5719 | Komentarzy: 0 | Udostępnij: udostępnij na facebook-u udostępnij na twitterze

Copyright © SDP Warszawa 2010                                                                                                            Projekt i realizacja: Webdreamers