1
Zbigniew Adrjański
(1932 - 2017)
Dziennikarz, publicysta muzyczny, autor programów radiowych i telewizyjnych. Propagator kultury kresowej. Więcej
2
Grzegorz Aleksandrowicz
(1914 - 1985)
Dziennikarz sportowy, karierę zawodową rozpoczął przed II wojną światową. Podczas okupacji współpracował z prasą konspiracyjną. Po wojnie twórca prasy sportowej. twórca prasy podziemnej, po wojnie prasy sportowej. Więcej
3
Zygmunt Augustyński
(1890 - 1959)
Dziennikarz, karierę rozpoczął przed I wojną światową, w okresie międzywojennym pisał, a także wydawał własne pismo, działacz polskiego państwa podziemnego, po II wojnie światowej związany m.in. z prasą ludową, prześladowany przez władzę w PRL. Więcej
4
Krzysztof Baranowski
(1938)
Dziennikarz prasowy i telewizyjny, propagator żeglarstwa i wychowania poprzez żeglarstwo, pisarz, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej. Więcej
5
Władysław Bartoszewski
(1922 - 2015)
Publicysta, dziennikarz, pisarz, polityk, dyplomata, nauczyciel akademicki, działacz społeczny. Pracę dziennikarską rozpoczął w prasie konspiracyjnej podczas II wojny światowej. Więcej
6
Karolina Beylin
(1899 - 1977)
Dziennikarka, recenzentka teatralna, pracę zawodową rozpoczęła przed II wojną światową, pisała także powieści i zajmowała się tłumaczeniem literatury. Więcej
7
Andrzej Bobkowski
(1913 - 1961)
Eseista, publicysta, zaczął publikować w prasie przed II wojną światową, potem kontynuował na emigracji, pisząc również do kilku tytułów krajowych. Więcej
8
Zbigniew Boniecki
(1932)
Dziennikarz i redaktor agencyjny, zasiadał w międzynarodowych władzach organizacji dziennikarskich z ramienia SDP. Więcej
9
Marian Brandys
(1912 - 1998)
Reportażysta i pisarz, korespondent wojenny. Walczył w II wojnie światowej. Związany z opozycją demokratyczną. Więcej
10
Stefan Bratkowski
(1934)
Dziennikarz, publicysta i pisarz. Działacz opozycyjny, organizował pomoc dla dziennikarzy pozbawionych pracy w stanie wojennym. Przez dziesięć lat kierował Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich. Obecnie Honorowy Prezes SDP. Więcej
11
Olgierd Budrewicz
(1923 - 2011)
Dziennikarz, reportażysta, pisarz, varsavianista, podróżnik. Powstaniec warszawski. Twórca konspiracyjnego radia pod okupacją niemiecką. Więcej
12
Marek Car
(1953 - 1997)
Dziennikarz, popularyzator Internetu. Współtwórca jednego z portali internetowych, propagator wykorzystania teleinformatyki w szkołach i jako sposobu pokonywania barier związanych z niepełnosprawnością. Więcej
13
Stanisław Cat Mackiewicz
(1896 - 1966)
Przedwojenny publicysta nurtu konserwatywnego, potem dziennikarz emigracyjny – założyciel pisma „Lwów i Wilno” w Londynie, po powrocie do Polski pisał korespondencje do paryskiej „Kultury”. Więcej
14
Michał Chmielowiec
(1918 - 1974)
Żołnierz Armii Andersa, następnie dziennikarz emigracyjny - „Życie”, „Kultura” i „Dziennik Polski”. Od 1950 związany z „Wiadomościami” w Londynie. Więcej
15
Mirosław Chojecki
(1949)
Od 1976 r. zajmował się wydawaniem pism podziemnych i książek w drugim obiegu, na emigracji w Paryżu wydawał m.in. miesięcznik „Kontakt”. Więcej
16
Bp. Jan Chrapek
(1948 - 2001)
Wykładowca akademicki, dziennikarz prasy katolickiej, ekspert od społecznej nauki Kościoła. Zasiadał w gremiach kościelnych związanych z mediami. Więcej
17
Józef Czapski
(1896 - 1993)
Publicysta, malarz, oficer Wojska Polskiego, po II wojnie światowej nie wrócił z emigracji. Współtwórca prasy emigracyjnej. Publikował artykuły w czasopismach francuskich. Więcej
18
Mieczysław Czuma
(1936)
Dziennikarz, publicysta, poeta. Autor i współautor popularnych książek o Krakowie, jego historii i mieszkańcach. Jeden z najdłużej urzędujących redaktorów naczelnych polskich tygodników. Więcej
19
Marian Dąbrowski
(1882 - 1925)
Dziennikarz, założyciel wydawnictwa, przedsiębiorca, największy potentat prasowy okresu międzywojennego. Propagator sportu i mecenas sztuki. Więcej
20
Tadeusz Dołęga Mostowicz
(1898 - 1939)
Dziennikarz, felietonista, pisarz. W okresie II Rzeczpospolitej w prasie lewicowej i centrowej zajmował się tematyką polityczną i społeczną. Walczył w wojnie obronnej 1939 r. Zginął z rąk sowieckich żołnierzy. Więcej
21
Andrzej Drawicz
(1932 - 1997)
Publicysta, krytyk literacki, redaktor i współpracownik konspiracyjnej prasy polskiej i emigracyjnych wydawnictw rosyjskich, pierwszy prezes telewizji publicznej po przemianach demokratycznych w Polsce. Więcej
22
Marian Eile
(1910 - 1984)
Dziennikarz, satyryk, malarz i scenograf. Debiutował przed II wojną światową. Twórca i wieloletni redaktor naczelny tygodnika społeczno-kulturalnego „Przekrój”. Więcej
23
Janusz Ekiert
(1931 - 2016)
Muzykolog, krytyk muzyczny, publicysta, popularyzator muzyki i wiedzy o muzyce. Współautor programów telewizyjnych i ekspert. Więcej
24
Dariusz Fikus
(1932 - 1996)
Dziennikarz, współpracownik prasy drugiego obiegu w PRL. Organizator pomocy dla dziennikarzy, którzy stracili pracę w stanie wojennym. Po zmianach systemowych 1989 r. redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”. Więcej
25
Andrzej Gelberg
(1945)
Dziennikarz prasy podziemnej, kierował 3 programem Radia Solidarność, potem redaktor naczelny „Tygodnika Solidarność”. Więcej
26
Jerzy Giedroyć
(1906 - 2000)
Wydawca, publicysta, redaktor. Pracę rozpoczął w dwudziestoleciu międzywojennym. Przez wiele lat prowadził najważniejszy ośrodek polskiego życia kulturalnego i politycznego na emigracji - Instytut Literacki w Paryżu. Więcej
27
Witold Giełżyński
(1886 - 1966)
Dziennikarz i publicysta. Debiutował przed I wojną światową. W okresie międzywojennym publikował w prasie nurtu niepodległościowego. W czasie II wojny światowej pisał w prasie podziemnej. Działacz organizacji dziennikarskich. Więcej
28
Wojciech Stefan Giełżyński
(1930 - 2015)
Dziennikarz, reporter. Pisał do „Gazety Ludowej”, niezależnego dziennika, pracował w pismach: „Współczesność”, „Panorama”, „Kontynenty” W stanie wojennym w prasie drugiego obiegu: „Vacat”„Przegląd Wiadomości Agencyjnych” i „Tygodnik Solidarność”. Więcej
29
Zbigniew Gluza
(1955)
Dziennikarz, redaktor w miesięczniku „Informatyka”, współtworzył pierwsze w Polsce czasopismo mikrokomputerowe „Mikroklan”, redaktor naczelny niezależnego pisma społecznego „Odmowa”. Więcej
30
Mieczysław Grydzewski
(1894 - 1970)
W dwudziestoleciu międzywojennym redaktor pism literackich, m.in. „Skamander” i „Wiadomości Literackie”, po wojnie dziennikarz i felietonista pism emigracyjnych. Więcej
31
Gustaw Herling Grudziński
(1919 - 2000)
W dwudziestoleciu międzywojennym, będąc jeszcze studentem, zadebiutował jako dziennikarz i redaktor. Po II wojnie światowej został na emigracji, gdzie najpierw pisał do PPS-owskich pism we Włoszech, a następnie współtworzył paryską „Kulturę” i był publicystą londyńskich „Wiadomości”. Więcej
32
Janina Ipohorska
(1914 - 1981)
Współtwórczyni czasopisma społeczno-kulturalnego „Przekrój”, jako pierwsza w Polsce pisała o kulturze i obyciu na co dzień oraz o pięknie przedmiotów codziennego użytku. Więcej
33
Karol Irzykowski
(1873 - 1944)
Pracę dziennikarską rozpoczął przed I wojną światową. W dwudziestoleciu międzywojennym współpracował z pismami literackimi. Więcej
34
Wojciech Jagielski
(1960)
Dziennikarz, publicysta, reportażysta i pisarz. Pierwszy korespondent wojenny, który publicznie opowiedział o kosztach emocjonalnych pracy dziennikarskiej. Więcej
35
Bogusław Kaczyński
(1942 - 2016)
Dziennikarz i recenzent, prasa – m.in. „Teatr”, „Ruch Muzyczny”, „Kultura”, twórca programów radiowych i telewizyjnych, popularyzator muzyki poważnej, opery i operetki. Więcej
36
Jacek Kalabiński
(1938 - 1998)
Dziennikarz prasy społecznej, np. „Więzi”, potem emigracyjnej, następnie korespondent polskiej prasy w USA. Prezes Oddziału Warszawskiego SDP. Więcej
37
Ryszard Kapuściński
(1932 - 2007)
Reporter i pisarz, zagraniczny korespondent PAP, również fotoreporter. Więcej
38
Ludwik Jerzy Kern
(1920 - 2010)
Debiutował przed II wojną światową, po wojnie w PAP i redakcji „Przekroju”, dziennikarz, felietonista, reporter. Więcej
39
Stefan Kisielewski
(1911 - 1991)
Publicysta i felietonista. Przed wojną publikował recenzje, po wojnie założył pismo „Ruch Muzyczny”, wieloletni autor „Tygodnika Powszechnego”. Więcej
40
Szymon Kobyliński
(1927 - 2002)
Pierwszy rysunek prasowy opublikował przed II wojną światową. Po wojnie popularyzował polską historię, sztukę i militaria. Autor programów telewizyjnych. Prekursor komiksu. Więcej
41
św.Maksymilian Maria Kolbe
(1894 - 1941)
Przed II wojną światową twórca „Rycerza Niepokalanej”, który miał kilkudziesięciotysięczne nakłady i był wydawany w najnowocześniejszej drukarni w Szymanowie (Niepokalanowie), stworzył też analogiczne pismo podczas misji w Japonii. Więcej
42
Zofia Kossak Szczucka
(1890 - 1968)
W czasie II wojny światowej redaktorka pierwszego polskiego pisma konspiracyjnego „Polska żyje”, walczyła w Powstaniu Warszawskim, po wojnie na emigracji, a po powrocie do Polski publicystka i pisarka. Więcej
43
Jan Kott
(1914 - 2001)
Krytyk teatralny, podczas wojny redaktor i dziennikarz pisma konspiracyjnego „Nowa Demokracja”, na emigracji współpracował z londyńskimi „Wiadomościami”, współpracował (po zmianach 1989 r.) z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Zeszytami Literacki”, „Twórczością” i „Dialogiem”. Więcej
44
Stanisław Koźmian
(1836 - 1922)
Konserwatywny publicysta przed I wojną światową założył „Przegląd Polski”, potem redaktor naczelny i zastępca redaktora naczelnego „Czasu”. Więcej
45
Hanna Krall
(1935)
Reporterka, publikowała w „Życiu Warszawy” i „Polityce”, twórczyni odrębnego stylu reportażu. Więcej
46
Irena Krzywicka
(1899 - 1994)
Przedwojenna publicystka, podejmowała trudne tematy społeczne, założyła dodatek do „Wiadomości Literackich”, po wojnie publikowała recenzje teatralne w „Rzeczpospolitej”. Więcej
47
Eugeniusz Lokajski
(1908 - 1944)
Przedwojenny lekkoatleta, Olimpijczyk, żołnierz w Powstaniu Warszawskim. Zajmował się dokumentacją fotograficzną przebiegu walk oraz zbrodni dokonywanych przez wojska niemieckie, a jego zdjęcia – ok. 1000 - stanowią nieocenione świadectwo oporu walczącej stolicy. Więcej
48
Józef Mackiewicz
(1902 - 1985)
Publicysta, w dwudziestoleciu międzywojennym publikował w wileńskim „Słowie”, później wydawał tam „Gazetę Codzienną”. Po wojnie na emigracji – współpracował z paryską „Kulturą”, londyńskimi „Wiadomościami” i tygodniku „Lwów i Wilno”. Autor książki o Katyniu i reportażu o mordzie w Ponarach. Więcej
49
Tadeusz Mazowiecki
(1927 - 2013)
Dziennikarz prasy katolickiej - „Dziś i jutro”, „Słowo Powszechne”, „Wrocławski Tygodnik Katolików”, a następnie prasy związków zawodowych - „Tygodnika Solidarność”. Więcej
50
Aleksander Małachowski
(1924 - 2004)
Dziennikarz, publicysta, specjalizował się w reportażu literackim, zakładał pisma dla rad robotniczych, publikował w „Kulturze”, „Wiadomościach literackich”, autor kilkudziesięciu filmów telewizyjnych i pierwszego nocnego talk show, podczas którego rozmawiano o trudnych sprawach społecznych i psychologicznych. Więcej
51
Józef Małgorzewski
(1908 - 1983)
Karierę rozpoczął przed II wojną światową. Dziennikarz „Stolicy”, „Słowa Powszechnego”, Polskiego Radia, walczył jako żołnierz w II wojnie światowej. Więcej
52
Andrzej Micewski
(1926 - 2004)
Publicysta katolicki, współtworzył miesięcznik „Więź”. Pod pseudonimem publikował w paryskiej "Kulturze" i „Res Publice”. Więcej
53
Zygmunt Michałowski
(1918 - 2010)
W czasie II wojny światowej walczył we Francji w Polskich Siłach Zbrojnych. Wieloletni współpracownik RWE, korespondent i redaktor. Więcej
54
Adam Michnik
(1946)
Publicysta, dziennikarz prasy podziemnej, a następnie organizator pierwszej po 1989 r. niezależnej gazety, która miała dotrwać do wyborów w 1989 r., a istnieje do dzisiaj. Więcej
55
Halina Miroszowa
(1920 - 2014)
Sanitariuszka, żołnierz ZWZ, po wojnie dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka wielu popularnych programów, w tym pierwszego programu interwencyjnego „Rozmowy nocą”. Więcej
56
Kornel Morawiecki
(1941)
Organizator prasy podziemnej, związany z „Biuletynem Dolnośląskim”, autor tekstów skierowanych do żołnierzy radzieckich stacjonujących w Polsce, działacz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL. Więcej
57
Kazimiera Muszałówna
(1902 - 1980)
Polska publicystka, dziennikarka i działaczka sportowa. Jedna z pierwszych polskich dziennikarek sportowych, sprawozdawca z Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 r. Więcej
58
Zdzisław Najder
(1930)
Opozycjonista w czasach PRL, pracował w mediach na emigracji, dyrektor Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa, historyk literatury Więcej
59
Krystyna Nepomucka
(1920 - 2015)
Dziennikarka Zachodniej Agencji Prasowej, tygodników „Chłopska droga” i „Za i przeciw”. Specjalizowała się w reportażu społecznym. Wieloletni członek Oddziału Warszawskiego SDP. Więcej
60
Christopher Jan Niedenthal
(1950)
Fotograf, jeden z najbardziej cenionych w Europie, autor zdjęcia z Warszawy, które do dzisiaj jest symbolem stanu wojennego i zniewolenia Polski. Więcej
61
Mieczysław Niedziałkowski
(1893 - 1940)
Międzywojenny dziennikarz, związany z nurtem prasy PPS-owskiej, redaktor naczelny „Robotnika” i „Przedświtu”. Więcej
62
Ks. Piotr Nitecki
(1949 - 2011)
Autor artykułów publikowanych na łamach polskich czasopism katolickich ,dotyczących problematyki światopoglądowej, historycznej oraz społecznej nauki Kościoła. Więcej
63
Adolf Nowaczyński
(1876 - 1944)
Walczył w I wojnie światowej, w dwudziestoleciu międzywojennym publicysta prasy nurtu katolickiego i narodowego - „Myśl narodowa”, „Tęcza”. Więcej
64
Jan Nowak Jeziorański
(1914 - 2005)
Dziennikarz przedwojennego Polskiego Radia, redaktor naczelny Radia Wolna Europa, po powrocie z emigracji współpracował z polskimi mediami. Więcej
65
Agnieszka Osiecka
(1936 - 1997)
Publikowała swoje teksty, eseje i reportaże w „Głosie Wybrzeża”, „Nowej Kulturze”, „Sztandarze Młodych” i „Po prostu”. Później pisała również w „Literaturze”, „Kulturze” i „Polsce”. Prowadziła audycje radiowe. Autorka tekstów piosenek, której frazy weszły do potocznej polszczyzny. Więcej
66
Edmund Osmańczyk
(1913 - 1989)
W dwudziestoleciu międzywojennym walczył o polskość Śląska Opolskiego, żołnierz podziemia, dziennikarz radiowy i prasowy, korespondent Polskiego Radia. Więcej
67
Piotr Pawłowski
(1966 - 2018)
Dziennikarz, który zajmował się tematyką integracji osób niepełnosprawnych, autor programów telewizyjnych - „Bez barier” i twórca czasopisma „Integracja”. Więcej
68
Sergiusz Piasecki
(1901 - 1964)
Pisarz, publicysta polityczny, oficer wywiadu, żołnierz Armii Krajowej. Autor m. in. "Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy" i "Zapisków oficera Armii Czerwonej" Więcej
69
Rafał Praga
(1916 - 1953)
Przed wojną związany z pismami nurtu PPS-owskiego, w czasie wojny redaktor pisma podziemnego „Demokrata”, po wojnie twórca i redaktor naczelny „Expressu Wieczornego”, duchowy ojciec prasy bulwarowej. Więcej
70
Konstanty Puzyna
(1929 - 1989)
Krytyk teatralny i literacki, zastępca redaktora naczelnego „Dialogu”, felietonista i recenzent „Polityki” oraz miesięcznika „Teatr”. Więcej
71
Zbigniew Romaszewski
(1940 - 2014)
W PRL działacz opozycji, później polityk. W stanie wojennym zorganizował Radio „Solidarność”. Więcej
72
Edmund Rudnicki
(1902 - 1957)
W czasie obrony Warszawy w 1939 roku dyrektor Polskiego Radia, później w konspiracji, członek Delegatury Rządu na Kraj. Więcej
73
Maciej Jerzy Rybiński
(1945 - 2009)
Dziennikarz, publicysta, felietonista, komentator polityczny, ekonomiczny i społeczny. Na emigracji pracował w BBC i pisał m.in. do paryskiej "Kultury", po powrocie do kraju publikował m.in. w "Rzeczpospolitej" i "Wprost". Więcej
74
Józef Śnieciński
(1933 - 1996)
Wydawca, pomysłodawca „Gazety Bankowej”, pierwszego rzetelnego pisma gospodarczego w PRL, istniejącego do dziś, później wydawca prasy specjalistycznej. Więcej
75
Rudolf Starzewski
(1870 - 1920)
Od 1905 r. redaktor naczelny „Czasu”. Unowocześnił pismo i uczynił je wpływowym konserwatywnym dziennikiem. Pierwowzór dziennikarza w „Weselu” Wyspiańskiego. Więcej
76
Stanisław Stomma
(1908 - 2005)
Publicysta katolicki, przed wojną pisał w „Słowie”, „Głosie Narodu”, był naczelnym redaktorem „Kuriera Wileńskiego”, po wojnie związany z „Tygodnikiem Powszechnym” i „Znakiem”. Więcej
77
Maciej Szumowski
(1939 - 2004)
Reporter, twórca filmów dokumentalnych, naczelny „Gazety Krakowskiej” w okresie pierwszej Solidarności, nagradzany przez SDP. Więcej
78
Stanisław Szwarc Bronikowski
(1917 - 2010)
Żołnierz ZWZ i WiN, tworzył pisma konspiracyjne na Warmii i Mazurach, po wojnie w „Dookoła świata” i telewizji. Działał na rzecz środowiska dziennikarskiego. Założył spółdzielnię mieszkaniową „Dziennikarz”. Więcej
79
Antoni Słonimski
(1895 - 1976)
W okresie miedzywojennym krytyk teatralny w piśmie „Sowizdrzał”, „Wiadomościach Literackich” „Cyruliku Warszawskim”, w czasie wojny współpracował z prasą emigracyjną, po wojnie pisał felietony m.in. do „Szpilek”, „Nowej Kultury” i „Przeglądu Kulturalnego”. Więcej
80
Bohdan Tomaszewski
(1921 - 2015)
Przedwojenny tenisista, żołnierz ZWZ-AK, Powstaniec Warszawski, po wojnie pracował jako dziennikarz w „Kurierze Szczecińskim” i „Expressie Wieczornym”, do czasu stanu wojennego współpracował z Polskim Radiem, potem odmówił współpracy, komentator sportowy, stworzył odrębny styl, przybliżał Polakom wielkie imprezy sportowe – głównie turnieje tenisowe. Więcej
81
Teresa Torańska
(1944 - 2013)
Dziennikarka prasowa i telewizyjna. Reporterka. Twórczyni szkoły wywiadu polegającej na cierpliwym słuchaniu i niekwestionowaniu na wstępie zdania rozmówcy. Więcej
82
Wojciech Trojanowski
(1904 - 1988)
dziennikarz, najpopularniejszy sprawozdawca sportowy w II Rzeczypospolitej, współpracował z prasą codzienną i sportową. Od 1931 w Polskim Radiu, po wojnie pracował w Radiu Wolna Europa. Więcej
83
Bronisław Troński
(1921 - 2012)
Żołnierz AK, wieloletni korespondent zagraniczny PAP. Więcej
84
Jerzy Turowicz
(1912 - 1999)
Współtwórca i wieloletni redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” w czasie gdy miał on charakter antysystemowy. Przedstawiciel nurtu katolickiego w polskim dziennikarstwie. Więcej
85
Jerzy Tuszewski
(1931 - 2016)
Dziennikarz, reżyser programów radiowych i autor audycji dokumentalnych, współpracował z rozgłośniami zagranicznymi. Pracował w Polskim Radiu. Więcej
86
Bogdan Tuszyński
(1932 - 2017)
Dziennikarz, komentator sportowy, karierę rozpoczął w łódzkiej prasie, następnie przez wiele lat związany z Polskim Radiem. Autor specyficznego stylu komentatorskiego, historyk sportu i dziennikarstwa sportowego. Więcej
87
Barbara Wachowicz
(1937 - 2018)
Dziennikarka, reporterka, popularyzatorka polskiej historii, języka, twórczyni filmów i reportaży o wielkich Polakach, recenzentka. Więcej
88
Melchior Wańkowicz
(1892 - 1974)
Debiutował pod zaborami, w dwudziestoleciu międzywojennym był m.in. korespondentem IKC w Waszyngtonie, reporter, publicysta, sprawozdawca polskiej prasy z procesów norymberskich. Więcej
89
Zygmunt Wasilewski
(1865 - 1948)
Przedwojenny publicysta związany z pismami nurtu Narodowej Demokracji, redaktor naczelny „Gazety Warszawskiej” i „Myśli Narodowej”. Więcej
90
Aleksander Wat
(1900 - 1967)
Pisarz, publicysta, w dwudziestoleciu międzywojennym założył „Miesięcznik Literacki”, bezpośrednio po wojnie współredagował tygodnik „Odrodzenie"". Drukował w „Kuźnicy” i „Twórczości”. Później na emigracji współpracował z paryską „Kulturą” i Radiem Wolna Europa." Więcej
91
Andrzej Wielowieyski
(1927)
Publicysta katolicki, związany z tygodnikiem „Więź”, działacz opozycyjny, ekspert pierwszej Solidarności. Więcej
92
Kazimierz Wierzyński
(1894 - 1969)
Redaktor pism w dwudziestoleciu międzywojennym, walczył w I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej, współpracował ze „Skamandrem”, „Wiadomościami literackimi”, redagował „Przegląd Sportowy”. Po wojnie nie wrócił do Polski, współpracował z RWE. Więcej
93
Maciej Wierzyński
(1937)
Dziennikarz prasowy i telewizyjny, szef polskiej sekcji Głosu Ameryki w Waszyngtonie, dziennikarz prasy emigracyjnej, publicysta ekonomiczny. Więcej
94
Bronisław Wildstein
(1952)
Dziennikarz, opozycjonista, współtwórca prasy emigracyjnej, po powrocie do Polski współpracował z „Rzeczpospolitą”, „Wprost” i „Gazetą Wyborczą”, która opublikowała wyniesioną przez niego listę współpracowników służb PRL z IPN. Później m.in. szef Radia Kraków i Prezes Zarządu Telewizji Polskiej. Więcej
95
Lucyna Winnicka
(1928 - 2013)
Publicystka, reporterka, publikowała m.in. w „Przekroju” i „Literaturze”, współpracowała z Transparency International, której to organizacji była jedną z założycielek, protoplastka m.in. ekologicznego podejścia do życia. Więcej
96
Andrzej Woyciechowski
(1946 - 1995)
Dziennikarz Polskiego Radia i TVP, współpracował z RWE, AFP i polską sekcją BBC, po zmianach systemowych w Polsce założyciel Radia Zet, które na wiele lat wyznaczyło standardy komercyjnego radia w naszym kraju. Więcej
97
Andrzej Krzysztof Wróblewski
(1935 - 2012)
Dziennikarz prasowy - „Gazeta Bankowa” (redaktor naczelny i twórca potęgi pisma), „Polityka”, „Zarządzanie” i telewizyjny - „Kontrapunkt”, współautor pierwszego wywiadu z Lechem Wałęsą w polskiej prasie oficjalnej. Komentator ekonomiczny, krytyk gospodarki socjalistycznej. Więcej
98
Natalia Zarembina
(1895 - 1973)
Dziennikarka, w czasie wojny działała w konspiracji, po wojnie zajmowała się reportażem historycznym, autorka pierwszego zbioru reportaży o hitlerowskim obozie śmierci w Auschwitz, publikowała na emigracji. Więcej
99
Wojciech Ziembiński
(1925 - 2001)
Dziennikarz, redaktor. W czasie II wojny światowej działał w konspiracji, potem współtworzył „Rzeczpospolitą”, pracował w piśmie „Nasza Ojczyzna”. Następnie do 1972 r. w redakcji pisma „Lekkoatletyka”. Więcej
100
Maciej Łukasiewicz
(1941 - 2005)
Dziennikarz m.in. „Kuriera Polskiego” i „Tygodnika Demokratycznego”, potem publikował i wydawał pisma drugoobiegowe, po zmianach 1989 r. wicenaczelny i naczelny „Rzeczpospolitej”, wiceprezes SDP. Więcej