DZIAŁO SIĘ

Dodane: 10 dni temu
Potrzebne kontrole

Po ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego, podczas którego padło wiele poważnych zarzutów Prezes Oddziału Warszawskiego SDP Zbigniew Rytel, zasiadający również w Zarządzie Głównym SDP wraz z członkiem ZG Stefanem Truszczyńskim, złożyli do Głównej Komisji Rewizyjnej dwa kolejne wnioski o kontrolę poczynań Prezesa SDP, Zarządu Głównego i pracowników Stowarzyszenia. Tym razem chodzi o pozyskiwanie i wydatkowanie środków z instytucji publicznych oraz o współpracę z firmą STAO, zarządzającą Centrum Prasowym Foksal. Zarzuty są bardzo poważne i wymagają pilnego rozstrzygnięcia, jeszcze przed wznowieniem posiedzenia ZG przerwanego do 23 września 2021 r. Komisja Rewizyjna jest organem zobligowanym do wyjaśnienia tego rodzaju zarzutów i podjęcia właściwych działań w zależności od wyników swoich prac. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem wniosków.

więcej

Odsłon: 3792 | Komentarzy: 0
Dodane: 13 dni temu
Na udeptanej ziemi

Zarząd Główny SDP pozbawił Sekretarz Generalną i Skarbnik prawa do podpisywania dokumentów bez uzgodnienia. Sekretarz Generalna oskarżyła prezesa o chęć zawarcia niekorzystnych umów finansowych. Prezes przeforsował ponowne zatrudnienie firmy STAO do zarządzania Centrum Prasowym Foksal. W tle padają zarzuty o mobbing, napaści i przebijanie opon. Tak kończy się trzecia kadencja Prezesa Krzysztofa Skowrońskiego.

więcej

Odsłon: 4846 | Komentarzy: 0
Dodane: 33 dni temu
Ferajna z Foksal

Demokratycznie wybrany Zarząd SDP coraz bardziej przypomina Komitet Centralny partii z poprzedniego systemu. Niewielka grupa skupia pełnię władzy, rozdziela między siebie funkcje i zasoby, obchodzi przepisy, nie dotrzymuje zobowiązań i coraz mniej liczy się z wyborcami.

więcej

Odsłon: 4477 | Komentarzy: 0
Dodane: 79 dni temu
Aresztowanie mecenasa
Dodane: 80 dni temu
Wybierzemy władzeŻegnamy Honorowego Prezesa SDP
Żegnamy Honorowego Prezesa SDPDodano: 2021-04-18 - 161 dni temu

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci redaktora Stefana Bratkowskiego, dziennikarza, wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Za zasługi dla Stowarzyszenia, pomoc kolegom represjonowanym w stanie wojennym i reaktywowanie organizacji po 1989 r., otrzymał godność Prezesa Honorowego. Należał do Oddziału Warszawskiego SDP i jeszcze niedawno się z nami spotykał.


Stefan Bratkowski był dziennikarzem, prawnikiem, pisarzem, działaczem opozycyjnym. Urodził się 22 listopada 1934 r. we Wrocławiu. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie był pracownikiem naukowo-dydaktycznym tego wydziału.

Od listopada 1956 pracował w redakcji „Po Prostu”, od stycznia 1957 – jako reporter. „Życia i Nowoczesności” (czwartkowego dodatku do „Życia Warszawy”), z którego w październiku 1973 z przyczyn politycznych został – wraz z trzonem zespołu – usunięty.

W latach 1971–1974 Stefan Bratkowski był również kierownikiem Pracowni Prognoz Rozwoju Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Informatyki. Pozostawał następnie do 1980 bez stałego zatrudnienia. Był autorem scenariuszy części odcinków serialu telewizyjnego "Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy".

Był inicjatorem ruchu na rzecz samorządu i działaczem społecznym. Jesienią 1980 został prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Stowarzyszeniem kierował też w podziemiu, kiedy zostało zdelegalizowane podczas stanu wojennego. Od 1983 do 1988 realizował jednoosobową samopowielającą się „Gazetę Dźwiękową”, którą uzupełniał piosenkami bardów oporu i rozpowszechniał w kilkuset egzemplarzach kaset magnetofonowych. Organizował pomoc represjonowanym dziennikarzom.

W 1988 wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Brał udział w obrad plenarnych Okrągłego Stołu i podzespołu ds. stowarzyszeń.

W 1989 ponownie został prezesem SDP, funkcję tę pełnił do 1990, po czym został honorowym prezesem Stowarzyszenia.

Zawodowo był współorganizatorem i felietonistą "Gazety Wyborczej", pisywał również w "Rzeczpospolitej" i "Computerworldzie".

W 1991 brał udział w założeniu (razem z World Press Freedom Committee) Fundacji Centrum Prasowe dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pełnił funkcję przewodniczącego rady tej organizacji, a w 2007 stanął na czele jej zarządu.

Działał jako społeczny redaktor niezależnego portalu publicystycznego Studio Opinii. Wszedł w skład rady nadzorczej i następnie rady programowej Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Wolna Europa Imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego. W latach 1997–2001 zasiadał w Radzie Programowej, a od 2002 w Radzie Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy.

W 2011 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1980 r. został laureatem Nagrody im. Adolfa Bocheńskiego, w 1990 r. Nagrody Kisiela. W 1998 otrzymał nagrodę PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego, a w 2015 r. Superwiktora.

Dla znacznej części środowiska dziennikarskiego był niekwestionowanym autorytetem. Niech Odpoczywa w Pokoju!

Fot. Jacek Herok

tekst na podst. dostępnych informacji

Dorota Bogucka
Odsłon: 5556 | Komentarzy: 0 | Udostępnij: udostępnij na facebook-u udostępnij na twitterze

Copyright © SDP Warszawa 2010                                                                                                            Projekt i realizacja: Webdreamers