DZIAŁO SIĘ

Dodane: tydzień temu
Żegnamy Marka Pawłowicza

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marka Pawłowicza, dziennikarza, członka Oddziału Warszawskiego SDP. Masza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona 19 października 2021 r. o godz. 13.00 w Kościele Św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 14.

więcej

Odsłon: 3874 | Komentarzy: 2
Dodane: 12 dni temu
Statutowe wnioski na Zjazd

Statutowe wnioski na ZjazdCzłonkowie Oddziału Warszawskiego SDP, Zofia Zubczewska i Stefan Zubczewski przekazali Komisji Zjazdowej wnioski dotyczące m.in. przywrócenia poprzedniej procedury przyjmowania członków, z uwzględnieniem stażu kandydackiego i dwóch wprowadzających oraz przywrócenia możliwości komentowania artykułów na stronie internetowej SDP. Wszystkie publikujemy poniżej.

więcej

Odsłon: 5569 | Komentarzy: 0
Dodane: 12 dni temu
Dopuścić dziennikarzy do granicy

Dwoje Członków Oddziału Warszawskiego SDP, Janina Jankowska i Stefan Truszczyński wystosowało do Prezesa SDP apel w sprawie zniesienia zakazu przebywania dziennikarzy na terenach objętych stanem wyjątkowym przy granicy Polski z Białorusią. Apel podpisała również Agnieszka Romaszewska-Guzy. Publikujemy tekst apelu.

więcej

Odsłon: 4904 | Komentarzy: 0
Dodane: 15 dni temu
Wnioski na Zjazd
Dodane: 30 dni temu
Zmarł Jerzy Targalski
Dodane: 34 dni temu
Potrzebne kontroleWnioski na Zjazd
Dodano: 2021-10-05 - 15 dni temu

 

Delegaci z Oddziału Warszawskiego postulują m.in., żeby cały pierwszy dzień Zjazdu przeznaczyć na informacje Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli dotyczących np. działalności gospodarczej, działań Fundacji Solidarności Dziennikarskiej i nie wykonania uchwał poprzednich Zjazdów w sprawie powstania Domu Dziennikarza Seniora, a także wyjaśnienia ustępujących władz w tych i innych sprawach.


Delegaci na Zjazd: Prezes Honorowa Krystyna Mokrosińska, członkowie Zarządu Głównego - Zbigniew Rytel i Stefan Truszczyński, Wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego - Hanna Budzisz oraz Elżbieta Królikowska-Avis, Marek Palczewski i Dorota Bogucka przekazali Komisji Zjazdowej następujące wnioski:


1. Wnioskujemy o dostarczenie delegatom sprawozdań Prezesa SDP, Komisji Rewizyjnej i Skarbnika w formie elektronicznej i drukowanej przezd Zjazdem.

2. Wnioskujemy o akredytowanie na Walny Zjazd Wyborczy SDP niezależnego od SDP prawnika, specjalizującego się w prawie o stowarzyszeniach i zagwarantowanie tej osobie noclegu i wyżywienia podczas Zjazdu. Propozycja nazwiska tego prawnika dostarczona zostanie w ciągu najbliższych kilku dni.

3. Wnioskujemy o zmianę Porządku Obrad i po sprawozdaniach, ale przed rozpoczęciem wyborów (pkt 10) przeznaczenie co najmniej czterech godzin na udzielanie wyjaśnień przez Prezesa, członków Zarządu Głównego i członków Komisji Rewizyjnej oraz dyskusję.

4. Wnioskujemy o głosowanie nad udzieleniem absolutorium indywidualnie dla każdego członka ustępującego Zarządu Głównego.

5. Wnioskujemy o wpisanie do porządku obrad pierwszego dnia Zjazdu punktu dotyczącego złożenia informacji przez Komisję Rewizyjną o wynikach prowadzonych przez Nią kontroli i wyjaśnień Prezesa SDP oraz członków ZG w kontrolowanych sprawach, m.in. działaności Fundacji Solidarności Dziennikarskiej, wynagrodzeń członków ZG, prawidłowości realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych i efektywności działań Centrum Prasowego Foksal.

6. Wnioskujemy o wpisanie do porządku pierwszego dnia obrad Zjazdu punktu dotyczącego złożenia informacji przez Prezesa SDP na temat podjętej przez niego próby porozumienia się z pp. Sobańskimi w sprawie rezygnacji SDP z walki o utrzymanie Domu Dziennikarza przy Foksal oraz przysłanej w konsekwencji przez pp. Sobańskich propozycji ugody.

7. Wnioskujemy o wpisanie do porządku obrad pierwszego dnia Zjazdu informacji Prezesa SDP w sprawie nie wykonania uchwał Zjazdu z 1-2 października 2011 r. oraz 24-25 kwietnia 2015 r. dotyczących powstania Domu Dziennikarza Seniora. Przypominamy, że poprzedni Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy rozpoczął się od deklaracji Prezesa SDP: "Mamy dom dziennikarza seniora".

8. Wnioskujemy o wpisanie do porządku obrad pierwszego dnia Zjazdu informacji Prezesa Fundacji Solidarności Dziennikarskiej o jej działalności, źródłach jej dochodów i ich wysokości oraz celach wydatków FSD i ich wysokości. Wnioskujemy o ujawnienie listy wspieranych działań, listy beneficjentów wraz z wysokością wypłaconych środków i listy zatrudnionych pracowników wraz z wysokością zarobków.

9. Wnioskujemy o wpisanie do porządku obrad pierwszego dnia Zjazdu informacji Prezesa SDP o działalności gospodarczej - dochodach z najmu lokali, w tym szczegółowej informacji o skutkach zwolnienia firmy Prominentis z części czynszu, na łączną kwotę ok. 200 tys. zł., również informacji o dochodach SDP z Domu Pracy Twórczej oraz z organizowanych w SDP bali. Wnioskujemy też o informacje o wynikach dochodzenia w sprawie nielegalnej wycinki drzew oraz podejrzeń o kradzież drewna na posesji SDP w Wildze.


Odsłon: 5237 | Komentarzy: 0 | Udostępnij: udostępnij na facebook-u udostępnij na twitterze

Copyright © SDP Warszawa 2010                                                                                                            Projekt i realizacja: Webdreamers