DZIAŁO SIĘ

Dodane: 21 dni temu
Nagrody Witolda Hulewicza

Nagrody Witolda HulewiczaW najbliższy piątek, 4 czerwca, odbędzie się w Warszawie Gala 25. edycji Nagród im. Witolda Hulewicza. Jednym z organizatorów jest Członek Zarządu Głównego SDP Ireneusz Bruski, od niedawna redaktor naczelny pisma Ostoja.

więcej

Odsłon: 4123 | Komentarzy: 0
Dodane: 40 dni temu
Pożegnaliśmy Stefana Bratkowskiego

Pożegnaliśmy Stefana BratkowskiegoHonorowy Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich spoczął 11 maja w grobie rodzinnym na Starych Powązkach w Warszawie. W ostatniej drodze towarzyszyli Mu oprócz Rodziny i Przyjaciół także przedstawiciele SDP z Prezes Honorową Krystyną Mokrosińską i Prezesem OW SDP Zbigniewem Rytelem.

więcej

Odsłon: 9293 | Komentarzy: 0
Dodane: 65 dni temu
Żegnamy Honorowego Prezesa SDP

Żegnamy Honorowego Prezesa SDPUroczystości pogrzebowe Stefana Bratkowskiego rozpoczną się 11 maja o godz. 14.30 na Starych Powązkach. Kondukt wyruszy spod bramy numer IV.

więcej

Odsłon: 5147 | Komentarzy: 0
Dodane: 82 dni temu
Nagrody SDP 2020Nagroda Artykułu 54 Konstytucji RP ma patrona
Nagroda Artykułu 54 Konstytucji RP ma patronaDodano: 2013-04-15 - 2990 dni temu

15 kwietnia 2013 r.

Nagroda Dziennikarska Artykułu 54 ma patrona

Prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Andrzej Rzepliński objął patronat nad obchodami Dnia Wolności Prasy i Nagrodą Dziennikarską Artykułu 54 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.


Nagroda ta ma na celu uczczenie idei wolności w nieskrępowanym wyrażaniu swoich poglądów oraz w pozyskiwaniu i rozpowszechnianiu informacji,  jako podstawowej wartości liberalnej demokracji, konstytuującej współczesne społeczeństwo. Jest wyróżnieniem honorowym. Przyznawana jest przez Kapitułę Nagrody złożoną z wybitnych przedstawicieli dziennikarstwa i publicystyki polskiej reprezentujących środowiska zaangażowane w obronę idei Nagrody.
Pragniemy poprzez wskazanie osób godnych Nagrody - uczcić Dzień Wolności Prasy, ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, który przypada 3 maja, Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy, który obchodzimy 20 kwietnia dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Reporterzy bez Granic oraz Święto Narodowe Trzeciego Maja – upamiętniające pierwszą Konstytucję RP, gwarantującą w naszym kraju swobody obywatelskie.

 

7 kwietnia 2013 r.

Przyjmujemy zgłoszenia do Nagrody Artykułu 54 Konstytucji RP

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich ustanawia doroczne wyróżnienie honorowe pod nazwą Nagroda Dziennikarska Artykułu 54 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (zwaną dalej Nagrodą), nadawane dorocznie dziennikarzom, publicystom, działaczom społecznym, gospodarczym i publicznym bądź instytucjom. Stanowi ono formę upamiętnienia idei wolności i swobód obywatelskich do wolności wypowiedzi, zbierania i rozpowszechniania informacji. Idea ta, zapisana w artykule 54 Konstytucji RP, stanowi punkt odniesienia dla osób ustanawiających Nagrodę. Prosimy o nadsyłanie kandydatur i krótkich uzasadnień zgłoszenia. Przekażemy je Kapitule Nagrody.

**********************************************************************


Art. 54. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania

i rozpowszechniania informacji.

2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy

są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania

koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

 

 

DEKLARACJA

   Deklarujemy przystąpienie do organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Wolności Prasy i proklamujemy Nagrodę Dziennikarską Artykułu 54. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

IDEA

   Nagroda Dziennikarska Artykułu 54 Konstytucji RP ma na celu
propagowanie idei wolności poprzez nieskrępowane wyrażanie swoich poglądów
oraz pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji, jako podstawowych wartości demokracji liberalnej, konstytuującej współczesne społeczeństwo.

   Zapraszamy wszystkich, którym bliska jest ta idea, do współpracy i godnego świętowania ogłoszonego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Dnia Wolności Prasy, który przypada 3 maja, Międzynarodowego Dnia Wolnej Prasy, który 20 kwietnia obchodzimy dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Reporterzy bez Granic oraz Święta Narodowego Trzeciego Maja - upamiętniającego pierwszą Konstytucję RP, rozszerzającą w naszym kraju swobody obywatelskie.

GALA DNIA WOLNOŚCI PRASY

      Głównym wydarzeniem obchodów będzie uroczysta Gala Dnia Wolności Prasy i Nagrody Dziennikarskiej Artykułu 54 Konstytucji RP. Uroczystość będzie miała miejsce 24 kwietnia 2013 r. w salach i ogrodach Domu Dziennikarza w Warszawie.

   Przewidywany jest udział w Gali członków Kapituły Nagrody, wybitnych dziennikarzy, twórców kultury, reprezentantów organizacji zaangażowanych w obronę wolności prasy i słowa, czyli wartości związanych z Nagrodą Art. 54 Konstytucji RP. Gościć będziemy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przedstawicieli parlamentu i rządu Rzeczypospolitej, korpusu dyplomatycznego, środowisk nauki i biznesu.

NAGRODA

   Nagroda Dziennikarska Artykułu 54 Konstytucji RP jest przyznawana przez Kapitułę, złożoną z członków zaproszonych przez Komitet Organizacyjny obchodów świąt wolności oraz z osób dokooptowanych,  reprezentujących środowiska zaangażowane w propagowanie wolności wypowiedzi.

   Kapituła Nagrody wybiera laureatów spośród nieograniczonej liczby osób
i instytucji, wyróżniających się wysokim standardem twórczości dziennikarskiej, reprezentujących wartości związane z Nagrodą i działających na ich rzecz.

   Laureaci otrzymują pamiątkowe nagrody honorowe, którym decyzją Kapituły mogą towarzyszyć nagrody rzeczowe.

ZAŁOŻENIA

   Pośród wielu wartości ważnych dla nowoczesnego społeczeństwa i liberalnej demokracji – wolność prasy oraz wolność słowa są tymi, które konstytuują współczesne państwo. Polska ma wielkie tradycje tolerancji dla poglądów, wierzeń i narodowości. Mamy też tradycje debaty publicznej oraz praw, gwarantujących wolność i swobody obywatelskie. Od Sejmu Wielkiego, zwieńczonego uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, Polacy walczyli o wolności ujęte w art. 54 Konstytucji RP. Zawsze też widzieliśmy swą narodową i społeczną sprawę w kontekście europejskim oraz światowym.

   Obchodząc państwowe Święto Trzeciego Maja i Dzień Flagi, pamiętamy o uczczeniu osób szczególnie zasłużonych w obronie wolności prasy i innych wartości demokratycznych w Polsce i na świecie.

  Włączamy środowiska dziennikarskie i twórcze w obchody ważnych świąt międzynarodowych, dedykowanych wolności słowa, oraz Święta Trzeciego Maja.

 


ORGANIZATORZY

    Organizację wydarzeń związanych ze świętami Trzeciego Maja, Dni Wolności i Wolnej Prasy będzie koordynował Komitet, powołany z inicjatywy Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich - największej organizacji profesjonalnej środowiska dziennikarskiego w Polsce.

 


 

OBCHODZIMY

 

20 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy

Ogłoszony z inicjatywy Stowarzyszenia Reporterzy bez Granic w 1991 r.

 

3 maja

Światowy Dzień Wolności Prasy

Decyzja Zgromadzenia Ogólnego została podjęta na wniosek Konferencji Generalnej UNESCO, która rezolucją „Promowanie wolności prasy na świecie” z 1991 r. uznała wolną, pluralistyczną i niezależną prasę za podstawowy element funkcjonowania każdego demokratycznego społeczeństwa.

Data obchodów upamiętnia Deklarację z Windhoek w Sprawie Promowania Niezależnej i Pluralistycznej Prasy Afrykańskiej, przyjętą 3 maja 1991 roku przez Seminarium na temat Popierania Niezależnej i Pluralistycznej Prasy Afrykańskiej, zorganizowane przez UNESCO i ONZ w Windhoek w Namibii. 

3 maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Obchodzone na pamiątkę uchwalenia w 1792 r. pierwszej polskiej ustawy zasadniczej, drugiej konstytucji świata, czyli Konstytucji Trzeciego Maja.

 

DEKLARACJA Z WINDHOEK

PRZESŁANIE BAN KI-MOONA I IRINY BOKOVEJ

REGULAMIN NAGRODY ZNAJDZIESZ TU


Odsłon: 4802 | Komentarzy: 0 | Udostępnij: udostępnij na facebook-u udostępnij na twitterze

Dodaj swój komentarz

komentarze(0):Dodaj komentarz:Adres e-mail nie zostanie wyświetlony na stronie,
służy jedynie możliwości potwierdzenia komentarza.
Copyright © SDP Warszawa 2010                                                                                                            Projekt i realizacja: Webdreamers