DZIAŁO SIĘ

Dodane: 10 dni temu
Potrzebne kontrole

Po ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego, podczas którego padło wiele poważnych zarzutów Prezes Oddziału Warszawskiego SDP Zbigniew Rytel, zasiadający również w Zarządzie Głównym SDP wraz z członkiem ZG Stefanem Truszczyńskim, złożyli do Głównej Komisji Rewizyjnej dwa kolejne wnioski o kontrolę poczynań Prezesa SDP, Zarządu Głównego i pracowników Stowarzyszenia. Tym razem chodzi o pozyskiwanie i wydatkowanie środków z instytucji publicznych oraz o współpracę z firmą STAO, zarządzającą Centrum Prasowym Foksal. Zarzuty są bardzo poważne i wymagają pilnego rozstrzygnięcia, jeszcze przed wznowieniem posiedzenia ZG przerwanego do 23 września 2021 r. Komisja Rewizyjna jest organem zobligowanym do wyjaśnienia tego rodzaju zarzutów i podjęcia właściwych działań w zależności od wyników swoich prac. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem wniosków.

więcej

Odsłon: 3792 | Komentarzy: 0
Dodane: 13 dni temu
Na udeptanej ziemi

Zarząd Główny SDP pozbawił Sekretarz Generalną i Skarbnik prawa do podpisywania dokumentów bez uzgodnienia. Sekretarz Generalna oskarżyła prezesa o chęć zawarcia niekorzystnych umów finansowych. Prezes przeforsował ponowne zatrudnienie firmy STAO do zarządzania Centrum Prasowym Foksal. W tle padają zarzuty o mobbing, napaści i przebijanie opon. Tak kończy się trzecia kadencja Prezesa Krzysztofa Skowrońskiego.

więcej

Odsłon: 4846 | Komentarzy: 0
Dodane: 33 dni temu
Ferajna z Foksal

Demokratycznie wybrany Zarząd SDP coraz bardziej przypomina Komitet Centralny partii z poprzedniego systemu. Niewielka grupa skupia pełnię władzy, rozdziela między siebie funkcje i zasoby, obchodzi przepisy, nie dotrzymuje zobowiązań i coraz mniej liczy się z wyborcami.

więcej

Odsłon: 4477 | Komentarzy: 0
Dodane: 79 dni temu
Aresztowanie mecenasa
Dodane: 80 dni temu
Wybierzemy władzeWybraliśmy delegatów na Zjazd SDP
Dodano: 2014-09-14 - 12 dni temu
Lista delegatów OW SDP na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy SDP:

 1. Tomasz Sakiewicz

 2. Maciej Marosz

 3. Stefan Zubczewski

 4. Krystyna Mokrosińska

 5. Małgorzata Mazurkiewicz

 6. Elżbieta Królikowska-Avis

 7. Anna Czabańska

 8. Maciej Parowski

 9. Teresa Wójcik

 10. Jolanta Cywińska

 11. Paweł Wojewódka

 12. Ewa Urbańska

 13. Joanna Lichocka

 14. Dorota Kania

 15. Hanna Budzisz

 16. Michał Karnowski

 17. Piotr Gursztyn

 18. Teresa Kaczorowska

 19. Wanda Nadobnik

 20. Janusz Pichlak

 21. Cezary Gmyz

 22. Wojciech Reszczyński

 23. Stefan Kudełka

 24. Wiesław Johann

 25. Anna Malinowska

 26. Barbara Rogalska

 27. Karina Łopieńska

 28. Donat Brykczyński

 29. Bartosz Ławski

 30. Barbara Petrozolin Skowrońska

 31. Krzysztof Czabański

 32. Jerzy Szejnoch

 33. Marzena Paczuska

 34. Adam Urbanek

 35. Halina Bober

 36. Olga Braniecka

 37. Janina Makowiecka

 38. Marcin Makowiecki

 39. Paweł Ziółkowski

 40. Janina Jankowska

 41. Krzysztof Bobiński

 42. Anna Amanowicz

 43. Jolanta Bartnikowska

 44. Grzegorz Cydejko

 45. Aleksander Wierzejski

 46. Piotr Bugajewski

 47. Dorota Bogucka

 48. Kaja Bogomilska

 49. Wiktor Świetlik

 50. Grzegorz Kutermankiewicz

 51. Jerzy Biernacki

 52. Wanda Konarzewska

 53. Jerzy Tuszewski

 54. Bożena Walewska

 55. Grzegorz Lahman

 56. Marek Rapacki

 57. Anatol Kula

 58. Zygmunt Świderski

 59. Jerzy Roman

 60. Cezary Dąbrowski

 61. Maciej Wierzyński

 62. Renata Lipińska Kondratowicz

 63. Krystyna Bukowczyk

 64. Marek Garztecki

 65. Bogdan Kozyra

 66. Wiesław Łuka

 67. Katarzyna Zachariasz

 68. Jerzy Kośnik

 69. Jan Forowicz

 70. Marek Krukowski

 71. Stanisław Bukowski

 72. Bogdan Krawczyk

 73. Tomasz Awdziejczyk

 74. Maciej Pawlak

 75. Stanisław Klimaszewski

 76. Andrzej Brzoza

 77. Katarzyna Kołodziejczyk

 78. Andrzej Wernic

 79. Grzegorz Łatuszyński

 80. Romuald Bartkowicz

 81. Bogdan Urbankowski

 82. Marcin Gugulski

Po odczytaniu protokołu Komisji Skrutacyjnej o wyborze delegatów, kolega Grzegorz Cydejko, prezes OWSDP, zrezygnował z pełnienia mandatu delegata na zjazd w proteście przeciw zablokowaniu przez Krzysztofa Czabańskiego, Janinę Jankowską i Zbigniewa Rytla z Prezydium Zebrania oraz Michała Karnowskiego, Wojciecha Reszczyńskiego i Jacka Wegnera z Komisji uchwał i wniosków głosowania projektu jedynej uchwały zgłoszonej w dyskusji programowej podczas Zebrania.
Oto treść uchwały, której głosowanie zostało zablokowane przez Prezydium i Komisję uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków OWSDP:

Uchwała

nr …..........

Walnego Zebrania OW SDP

z dnia 10 września 2014 r.

Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich popiera i wnosi, by Zjazd SDP przegłosował uchwałę poniższej treści:

Uchwała Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego SDP

nr ….......

z dn. ….........................................

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wzywa koleżanki i kolegów pracujących w mediach bezpośrednio lub pośrednio będących własnością partii politycznych oraz te koleżanki i tych kolegów, którzy pracują lub współpracują z mediami dotowanymi przez partie polityczne do ustąpienia z funkcji wybieralnych w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich i do powstrzymania się od kandydowania do władz SDP.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w dniu 10 września 2014 roku.


Komisja w składzie:

Wojciech Reszczyński – przewodniczący

Jacek Wegner – wiceprzewodniczący

Michał Karnowski – sekretarz

zgodnie z par. 14 Regulaminu Obrad stwierdza niniejszym:


 1. Do komisji wpłynęło 12 wniosków oraz projekt jednej uchwały.

 2. Komisja Przedstawia Walnemu Zebraniu następujące wnioski, zgłoszone z Sali, do podjęcia na Zjeździe Delegatów SDP:

- Postulat zorganizowania akcji propagandowej i werbunkowej Stowarzyszenia skierowanej do młodych dziennikarzy

- Postulat rozważenia możliwości poszerzenia kompetencji SDP o uprawnienia pozwalające spełniać także niektóre funkcje związku zawodowego

- Postulat przedyskutowania tematu: na czym ma polegać apolityczność SDP

- Postulat wypracowania sposobów wzmocnienia ochrony praw autorskich dziennikarzy

- Postulat przedyskutowania sposobu dystrybucji pieniędzy publicznych kierowanych do mediów

- Postulat przedyskutowania możliwości zbliżenia polskich mediów do europejskich standardów oraz zwiększenia w nich pluralizmu

- Postulat przedyskutowania sposobów podniesienia jakości i zakresu korespondencji ze świata w polskich mediach

- Postulat by Walne Zebranie zajęło się kondycją materialną dziennikarzy polskich

- Postulat by Walne Zgromadzenie przedyskutowało strukturę mediów w Polsce w kontekście dominacji kapitału zagranicznego

- Postulat przedstawienia na Walnym Zjeździe informacji na temat stanu finansów SDP w kontekście sprawdzenia możliwości przyspieszenia prac nad stworzeniem Domu Seniora Dziennikarza

- Postulat pilnego zajęcia się stanem telewizji publicznej, radia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziennikarzy oraz cichej prywatyzacji ich majątku. Pełna treść wniosku w załączeniu do protokołu.

3. Do komisji wpłynął na piśmie projekt 1 uchwały, podpisanej przez 4 wnioskodawców. Treść w załączniku numer 2 do protokołu.

Komisja po przeanalizowaniu tego projektu uchwały stwierdza co następuje:

- Jednoznaczną intencją Wnioskodawców jest zajęcie stanowiska przez Walny Zjazd SDP

- W związku z powyższym Komisja wnosi by Prezydium Walnego Zebrania OW SDP rozważyło przekazanie tego projektu uchwały Prezydium Walnego Zjazdu SDP
**********************************************************************************************************

Po Walnym Zebraniu złożyli swój mandat delegata także Wanda Konarzewska, Janina Makowiecka i Marcin Makowiecki.


*********************************************************************************************************


Odsłon: 6253 | Komentarzy: 7 | Udostępnij: udostępnij na facebook-u udostępnij na twitterze

Dodaj swój komentarz

komentarze(7):

Renata Lipińska-Kondratowicz2014-09-16 04:10:29
A to ciekawe! Komisja Uchwał i Wniosków wie lepiej od wnioskodawców co było ich intencją...
Krzysztof Bobiński2014-09-16 14:24:08
Janina Jankowska robiła wszystko aby nie pozwolić aby uchwała proponowana przez Bartka ławskiego została poddana pod głosowanie. Wyglądało to na to, że uważała, że uchwała jest skierowana przeciw Prezesowi Skowrońskiemu a zatem zebranie nie powinno je przegłosować. Dziwne, że tak przewodnicząca postrzega swoje obowiązki. Czyżby wzory 'demokratyczne' z Białorusi zadamawiały się w SDP ? Nie sądzę,że należy że kol. Jankowską wybierać do Prezydium czy innych ciał statutowych w przyszłości.
Janina Jankowska2014-09-23 04:07:27
Kol.Janina Jankowska starała się w merytorycznej dyskusji zebrać wszystkie problemy związane z naszym zawodem, które powinny być poruszone na Walnym. Wśród nich znalazł się projekt uchwały red. Ławskiego, który jako dokument naszego zjazdu znajdzie się na Walnym , zgodnie z intencją autora. To jest miejsce, by przedyskutować ważny problem politycznego angażowania się dziennikarzy. Głosowanie takiej sprawy w wąskim gronie warszawskich dziennikarzy bez dyskusji przed północą byłoby lekceważeniem tematu i środowiska krajowego. W istocie chodziło o polityczną rozróbę. Ten temat wróci na Walnym Zjeździe, bo jest ważny. Obyśmy umieli podejść do niego bez emocji.
Janina Jankowska2014-09-23 04:17:18
Natomiast ja będę Pana proponowała do nowego zarządu SDP. Pan doskonale wie, że treść uchwały Ławskiego znalazła sie w dokumentach zjazdu OW SDP i zostanie, zgodnie z jej intencją, przedstawiona na Walnym, bo problem jest ważny. Wam jednak chodziło o rozróbę polityczną a nie sprawy merytoryczne, na których mnie zależało.
Bartosz Ławski2014-09-25 20:39:25
A ja się obawiam, że na Zjeździe Delegatów wokół tematu, który porusza projekt uchwały, czyli oczyszczeniem władz SDP z Kolegów uwikłanych politycznie i finansowo w związki z partiami, zrobi się jeszcze większa afera. I wtedy kol. Jankowska zobaczy, kto tu chce tylko politycznej rozróby. Bo my chcemy apolitycznego SDP, i nie wiem jak inni, ale ja będę to powtarzać do znudzenia.
Janina Jankowska2014-10-21 03:15:23
Panie Bartoszu,
Uchwała, która ma "oczyszczać władze z kolegów" niezależnie od ich przewin - językowo przypomina mi najgorsze czasy. A chodzi o ważny problem wyznaczenia granicy zaangażowania dziennikarzy - w różnych formach - w walkę partyjną. By ratować SDP musimy uczciwie o tym porozmawiać, bez emocji, hipokryzji i manipulacji. Nikt tu nie jest neutralny i apolityczny. Wzajemne oskarżenia do niczego nie doprowadzą. Musimy dla dobra SDP szukać consensusu, by przyjąć standardy, które wszyscy będą szanowali. A kolega zamiast dyskusji proponuje sąd i cieszy sie na wizję politycznej rozróby. Mnie taki spektakl nie interesuje. LOs chciał, że szczęśliwie nie będę w nim uczestniczyła.
Bartosz Ławski2014-10-23 21:27:00
A ja bardzo żałuję, że nie będzie Pani na zjeździe. Poprosiłbym o dowody na brak mojej neutralności i na zaangażowanie polityczne. To też jest metoda - czepić się słówek, a potem demonstracyjnie ogłosić, że się nie weźmie udziału w zjeździe. Rzuciwszy przedtem parę niczym nie popartych oskarżeń, oczywiście, bo jak rezygnować, to z fasonem.


Dodaj komentarz:Adres e-mail nie zostanie wyświetlony na stronie,
służy jedynie możliwości potwierdzenia komentarza.
Copyright © SDP Warszawa 2010                                                                                                            Projekt i realizacja: Webdreamers