DZIAŁO SIĘ

Dodane: 12 dni temu
Potrzebne kontrole

Po ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego, podczas którego padło wiele poważnych zarzutów Prezes Oddziału Warszawskiego SDP Zbigniew Rytel, zasiadający również w Zarządzie Głównym SDP wraz z członkiem ZG Stefanem Truszczyńskim, złożyli do Głównej Komisji Rewizyjnej dwa kolejne wnioski o kontrolę poczynań Prezesa SDP, Zarządu Głównego i pracowników Stowarzyszenia. Tym razem chodzi o pozyskiwanie i wydatkowanie środków z instytucji publicznych oraz o współpracę z firmą STAO, zarządzającą Centrum Prasowym Foksal. Zarzuty są bardzo poważne i wymagają pilnego rozstrzygnięcia, jeszcze przed wznowieniem posiedzenia ZG przerwanego do 23 września 2021 r. Komisja Rewizyjna jest organem zobligowanym do wyjaśnienia tego rodzaju zarzutów i podjęcia właściwych działań w zależności od wyników swoich prac. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem wniosków.

więcej

Odsłon: 3813 | Komentarzy: 0
Dodane: 15 dni temu
Na udeptanej ziemi

Zarząd Główny SDP pozbawił Sekretarz Generalną i Skarbnik prawa do podpisywania dokumentów bez uzgodnienia. Sekretarz Generalna oskarżyła prezesa o chęć zawarcia niekorzystnych umów finansowych. Prezes przeforsował ponowne zatrudnienie firmy STAO do zarządzania Centrum Prasowym Foksal. W tle padają zarzuty o mobbing, napaści i przebijanie opon. Tak kończy się trzecia kadencja Prezesa Krzysztofa Skowrońskiego.

więcej

Odsłon: 4861 | Komentarzy: 0
Dodane: 35 dni temu
Ferajna z Foksal

Demokratycznie wybrany Zarząd SDP coraz bardziej przypomina Komitet Centralny partii z poprzedniego systemu. Niewielka grupa skupia pełnię władzy, rozdziela między siebie funkcje i zasoby, obchodzi przepisy, nie dotrzymuje zobowiązań i coraz mniej liczy się z wyborcami.

więcej

Odsłon: 4489 | Komentarzy: 0
Dodane: 81 dni temu
Aresztowanie mecenasa
Dodane: 82 dni temu
Wybierzemy władzeKonferencja o ochronie lasów
Dodano: 2019-10-02 - 727 dni temu
Jeszcze do 8 października mogą się zgłaszać dziennikarze, którzy chcieliby bezpłatnie wziąć udział w konferencji pt. O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasach i ich mieszkańcach, organizowanej od 18 do 20 października w Orzechowie Morskim k. Ustki.

Organizator wydarzenia - Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” z siedzibą w Szczecinku zaprasza dziennikarzy do udziału w konferencji i oferuje zwolnienie z opłaty za udział w konferencji, za noclegi i za wyżywienie.

Organizator prosi o przesłanie Karty zgłoszenia uczestnictwa (wzór w załączeniu) na adres: stowarzyszenie-matecznik@wp.pl w sugerowanym terminie do 8 października br.

Program konferencji

Piątek, 18.10.2019 r.

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników w godzinach: od 16:00 – 17:30
Godz. 17:30 – 18:00 – rejestracja
Godz. 18:00 – 18:10 – prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, przewodniczący konferencji, Instytut Badawczy Leśnictwa – powitanie i sprawy organizacyjne
Godz. 18:10 – 18:20 – Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego – otwarcie konferencji
Godz. 18:20 – 18:30 – Stanisław Jachowski, prezes Stowarzyszenia „Matecznik” – założenia i cel konferencji oraz powitanie w imieniu organizatora
Godz. 18:30 – 19:30 – dr Andrzej Kruszewicz, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie - „Hipokryzja. Nasze relacje ze zwierzętami”
Godz. 19:30 – 19:45 – dyskusja – sesja posterowa – Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik”
Godz. 19:45 – uroczysta kolacja

Sobota, 19.10.2019 r.

Godz. 7:00 – 8:00 – śniadanie
Godz. 8:00 – 8:15 – sesja posterowa – Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik”
Godz. 8:15 – 9:00 – prof. dr hab. Wanda Olech, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – „Czy żubry powinny na siebie zarabiać?”
Godz. 9:00 – 9:45 – prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym – "Ochrona przyrody przez użytkowanie, czyli czwarty wymiar lasu".
Godz. 9:45 – 10:15 – przerwa kawowa
Godz. 10:15 – 11:00 – prof. dr hab. Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – „Ochrona i zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących, ze szczególnym uwzględnieniem populacji wilków w Europie”
Godz. 11:00 – 11:40 – prof. dr hab. Maciej Skorupski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – „Trudne pytania o konflikt człowiek – drapieżnik, padają nie tylko w Polsce”
Godz. 11:40 – 12:00 – dr Izabela Wierzbowska, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków – „Sytuacje konfliktowe z udziałem dziko żyjących zwierząt w terenach zurbanizowanych”
Godz. 12:00 – 12:15 – dr inż. Maciej Lesiak, Dzikie Pogotowie, Kraków „Problemy prawne, techniczne i medialne podczas rozwiązywania konfliktów z dzikimi zwierzętami”
Godz. 12:15 – 12:30 – przerwa kawowa
Godz. 12:30 – 12:50 – Ryszard Czeraszkiewicz, Szczeciński Klub Przyrodników – "Problemy ze zwierzętami dziko żyjącymi na terenach zurbanizowanych i konieczność zarządzania ich populacjami na przykładzie miast Pomorza Zachodniego"
Godz. 12:50 – 13:15 – dr inż. Michał Skakuj, Ekoaviation, Komitet ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami – "Zasada zrównoważonego rozwoju w ograniczaniu zagrożeń środowiskowych na lotniskach"
Godz. 13:15 – 14:00 przerwa obiadowa
Godz. 14:00 – 14:45 – dr Miłosz Marszał – Kościelniak, Kancelaria Adwokacka w Częstochowie – "Odpowiedzialność prawna za treści przekazów medialnych dotyczących ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych"
Godz. 14:45 – 15:30 – dr inż. Piotr Wawrzyniak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku – „Łoś – fakty, mity, a perspektywy”
Godz. 15:30 – 16:15 – prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – „Porosty ważnym składnikiem naszych lasów”
Godz. 16:15 – 16:45 – przerwa kawowa
Godz. 16:45 – 17:30 – prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – „Las naturalny, a las gospodarczy – na czym polegają różnice?”
Godz. 17:30 – 18:30 – dyskusja i wnioski Godz. 18:30 – 19:00 – sesja posterowa – Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” – dyskusja
Godz. 19:00 – kolacja Niedziela, 20.10.2019 r. Godz. 7:30 – 8:30 – śniadanie i wykwaterowanie z OSW „Leśnik” w Orzechowie Morskim
Godz. 8:30 – 9:10 – czas na przejazd własnymi pojazdami z Orzechowa Morskiego do Słowińskiego Parku Narodowego do miejsca zbiórki na parkingu w miejscowości Czołpino
Godz. 9:10 – 13:00 – Warsztaty tematyczne w Słowińskim Parku Narodowym:
Godz. 9:10 – 10:00 - Marek Sobocki – dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego – edukacja ekologiczna w „Domu Latarnika” w Czołpinie
Godz. 10:00 – 10:45 - dr hab. Jakub Borkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – "Populacja jeleni w Słowińskim Parku Narodowym, a interesy ochrony przyrody: koegzystencja czy konflikt?"
Godz. 10:45 – 11:00 – przerwa kawowa
Godz. 11:00 – 13:00 - Marek Sobocki – dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego – osobliwości przyrodnicze SPN, prezentacja terenowa
Godz. 13:00 – 13:20 – podsumowanie oraz zakończenie konferencji i warsztatów
Godz. 13:20 – 14:00 – obiad

Informacje o konferencji
Termin: 18 – 20 października 2019 r.
Miejsce: Orzechowo Morskie k. Ustki – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Leśnik” oraz teren Słowińskiego Parku Narodowego
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” z siedzibą w Szczecinku
Patronat honorowy: Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Pan prof. dr hab. Jan Pikul JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, Pan dr hab. Zbigniew Osadowski prof. AP Dyrektor Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Pani dr hab. Maria Niklińska, prof. UJ Przewodniczący Prezydium Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO), Pan prof. dr hab. Maciej Skorupski

Współpraca: Dyrekcja Słowińskiego Parku Narodowego Dyrekcja Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Środkowopomorskie”: Nadleśnictwo Warcino Nadleśnictwo Polanów Nadleśnictwo Karnieszewice Stowarzyszenie Naukowo Techniczne w Słupsku Nadleśnictwo Ustka
Odsłon: 969 | Komentarzy: 0 | Udostępnij: udostępnij na facebook-u udostępnij na twitterze

Copyright © SDP Warszawa 2010                                                                                                            Projekt i realizacja: Webdreamers