DZIAŁO SIĘ

Dodane: 10 dni temu
Potrzebne kontrole

Po ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego, podczas którego padło wiele poważnych zarzutów Prezes Oddziału Warszawskiego SDP Zbigniew Rytel, zasiadający również w Zarządzie Głównym SDP wraz z członkiem ZG Stefanem Truszczyńskim, złożyli do Głównej Komisji Rewizyjnej dwa kolejne wnioski o kontrolę poczynań Prezesa SDP, Zarządu Głównego i pracowników Stowarzyszenia. Tym razem chodzi o pozyskiwanie i wydatkowanie środków z instytucji publicznych oraz o współpracę z firmą STAO, zarządzającą Centrum Prasowym Foksal. Zarzuty są bardzo poważne i wymagają pilnego rozstrzygnięcia, jeszcze przed wznowieniem posiedzenia ZG przerwanego do 23 września 2021 r. Komisja Rewizyjna jest organem zobligowanym do wyjaśnienia tego rodzaju zarzutów i podjęcia właściwych działań w zależności od wyników swoich prac. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem wniosków.

więcej

Odsłon: 3792 | Komentarzy: 0
Dodane: 13 dni temu
Na udeptanej ziemi

Zarząd Główny SDP pozbawił Sekretarz Generalną i Skarbnik prawa do podpisywania dokumentów bez uzgodnienia. Sekretarz Generalna oskarżyła prezesa o chęć zawarcia niekorzystnych umów finansowych. Prezes przeforsował ponowne zatrudnienie firmy STAO do zarządzania Centrum Prasowym Foksal. W tle padają zarzuty o mobbing, napaści i przebijanie opon. Tak kończy się trzecia kadencja Prezesa Krzysztofa Skowrońskiego.

więcej

Odsłon: 4846 | Komentarzy: 0
Dodane: 33 dni temu
Ferajna z Foksal

Demokratycznie wybrany Zarząd SDP coraz bardziej przypomina Komitet Centralny partii z poprzedniego systemu. Niewielka grupa skupia pełnię władzy, rozdziela między siebie funkcje i zasoby, obchodzi przepisy, nie dotrzymuje zobowiązań i coraz mniej liczy się z wyborcami.

więcej

Odsłon: 4477 | Komentarzy: 0
Dodane: 79 dni temu
Aresztowanie mecenasa
Dodane: 80 dni temu
Wybierzemy władzeKonkurs dziennikarski SDP
Dodano: 2020-01-13 - 622 dni temu

Jeszcze do 10 lutego br. dziennikarze wszystkich specjalności oraz fotoreporterzy mogą zgłaszać prace opublikowane w 2019 r. do konkursu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W tym roku nagrody i wyróżnienia można zdobyć w 15 kategoriach. Pierwszy raz zostanie przyznana nagroda specjalna Fundacji Solidarności Dziennikarskiej.


Najstarsza nagroda – Główna Nagroda Wolności Słowa dotyczy publikacji w obronie demokracji i praworządności, demaskujących nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka; ufundowana jest przez Zarząd Główny SDP w najwyższej w tym konkursie wysokości 20 tys. zł. Stowarzyszenie jest również fundatorem Nagrody Watergate, przyznawanej za najlepsze prace z zakresu dziennikarstwa śledczego.

Pozostałe kategorie konkursowe:

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie

Nagroda im. Krystyny Grzybowskiej za publicystykę o tematyce europejskiej

Nagroda im. Macieja Łukasiewicza za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy

Nagroda im. Janusza Kurtyki za publikacje o tematyce historycznej

Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za dziennikarstwo ekonomiczne

Nagroda im. Aleksandra Milskiego dla redakcji mediów lokalnych za podejmowanie tematów ważnych dla ich społeczności

Nagroda im. Stefana Żeromskiego za publikacje o tematyce społecznej

Nagroda im. Adolfa Bocheńskiego skierowana do młodych dziennikarzy (do 30 roku życia) za wyróżniające się dokonania dziennikarskie

Nagroda im. Kazimierza Wierzyńskiego za publikacje o tematyce sportowejSDP zaprasza fotoreporterów i fotografów do dwóch kategorii konkursowych: Nagrody im. Eugeniusza Lokajskiego za fotografię o tematyce sportowej oraz Nagrody im. Erazma Ciołka za fotografię społecznie zaangażowaną.

W ramach konkursu SDP przyznawana jest również nagroda Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos” (afiliowanego przy SDP) – Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego za najlepsze publikacje o problemach ochrony środowiska.

W tym roku SDP wprowadziło do regulaminu Nagrodę Specjalną Fundacji Solidarności Dziennikarskiej jako piętnastą kategorię konkursową.

Oceniając nadesłane publikacje, Jury konkursu o Nagrody SDP 2019 będzie brało pod uwagę następujące kryteria: oryginalność i nowatorstwo prac, śmiałość w podejmowaniu tematów trudnych i kontrowersyjnych, atrakcyjność formalną przekazu i jego komunikatywność, walory dydaktyczne i estetyczne, rzetelność – zwłaszcza przy oddzielaniu informacji od opinii i komentarzy, odkreślanie, co jest własną oceną, a co cytatem, wiarygodność, udokumentowanie źródeł i weryfikację podanych treści, zachowanie proporcji i kontekstu sprawy. Nagradzane będą przede wszystkim prace autorskie – indywidualne lub zespołowe, ale nagroda może być przyznana również redakcji.Laureatów najlepszych publikacji wybierze Jury Główne Nagród SDP, natomiast nagrody za zdjęcia i fotoreportaże przyzna odrębny skład jurorów – ekspertów fotografii prasowej. Jury Główne opierać się będzie na rekomendacjach Jury Selekcyjnego, które dokona przeglądu i oceny wszystkich nadesłanych prac. Rekomendacje Jury Selekcyjnego nie są jednak wiążące dla Jury Głównego.Ocena prac zgłoszonych do nagród fotograficznych również będzie przebiegać dwuetapowo: selekcji dokona zespół jurorów powołany przez Klub Fotografii Prasowej SDP, w drugim etapie laureatów wybierze Jury Główne Nagród Fotograficznych.

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w regulaminie.

Karta zgłoszenia (pobierz)Laureatów Nagród SDP 2019 poznamy podczas uroczystej gali wręczenia nagród w marcu br., która odbędzie się w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

Komunikaty dotyczące przebiegu konkursu podawane będą na bieżąco na portalu www.sdp.pl.

Materiały dotyczące poprzednich edycji konkursu o Nagrody SDP (od 1992 roku) dostępne są na stronie Pracowni Wolnego Słowa SDP (tutaj) 

FUNDATORZY ORAZ  SPONSORZY KONKURSU: BP Europa SE Oddział w Polsce, Dom Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu, FAKRO Sp. z o.o., Fundacja Macieja Rybińskiego, Fundator Prywatny Nagrody im. Erazma Ciołka, Polska Agencja Prasowa,  PGK Termy Uniejów Sp. z o. o., Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL, Zarząd Główny SDP

PARTNERZY I PATRONI: Fundacja Solidarności Dziennikarskiej, Instytut Pamięci Narodowej, Narodowe Centrum Kultury, Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

PARTNER GALI: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

KONKURS WSPIERA: Grupa Energa

PATRONI MEDIALNI: Polska Agencja Prasowa, Tygodnik „Do Rzeczy”, „Gazeta Polska”, Tygodnik „Sieci”, Telewizja Polska, Polskie Radio, Portal wPolityce.pl, Portal Niezalezna.pl,„Gazeta Polska Codziennie”, Telewizja Republika, TVP Historia, Amicus Media, „Forum Dziennikarzy”, „Bez Wierszówki”, „Kurier WNET”Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum KulturyOdsłon: 1370 | Komentarzy: 0 | Udostępnij: udostępnij na facebook-u udostępnij na twitterze

Copyright © SDP Warszawa 2010                                                                                                            Projekt i realizacja: Webdreamers