Dziennikarstwo jest zawodem trudnym i ulotnym. Oddział Warszawski Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich tworzy na stronie www.sdpwarszawa.pl elektroniczną bazę wiedzy o wszystkich byłych i obecnych dziennikarzach.
Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Leksykonie znalazło się 100 najwybitniejszych postaci polskiego dziennikarstwa na przestrzeni dziejów - począwszy od okresu przed I wojną światową do dzisiaj.
Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
Leksykon będzie stopniowo rozbudowywany o sylwetki historyczne i współczesne. Docelowo ma się stać źródłem wiedzy i narzędziem pracy również dla szefów redakcji, którzy będą np. poszukiwali współpracowników lub korespondentów w innym mieście.
Wszystkie Koleżanki i Kolegów z SDP, a także redakcje i osoby niezrzeszone zapraszamy do współtworzenia Leksykonu. Pamiętajmy o zasłużonych i poznajmy się nawzajem!


Wybierz pierwszą literę nazwiska

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
Ś
S
T
W
Z
Ł