Procedura przyjęcia do SDP przewiduje wypełnienie deklaracji członkowskiej, uzupełnienie jej o rekomendacje aktualnych członków Stowarzyszenia i złożenie tego dokumentu wraz ze zdjęciem i kilkoma kopiami publikacji prasowych lub elektronicznych w sekretariacie Oddziału Warszawskiego SDP przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

Procedura przyjęcia do SDP przewiduje wypełnienie deklaracji członkowskiej, uzupełnienie jej o rekomendacje aktualnych członków Stowarzyszenia i złożenie tego dokumentu wraz ze zdjęciem i kilkoma kopiami publikacji prasowych lub elektronicznych w sekretariacie Oddziału Warszawskiego SDP przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

Do członkostwa w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich zapraszamy wszystkie Koleżanki i Kolegów, którzy od co najmniej 2 lat aktywnie i twórczo wykonują zawód dziennikarski i chcą razem z nami pracować dla naszego środowiska.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz przyjmująca statutowe cele Stowarzyszenia, będąca dziennikarzem, publicystą, prasoznawcą, dziennikarzem-emerytem, dziennikarzem-rencistą, a także osoba legitymująca się wieloletnią twórczą działalnością publicystyczną.

Członkom Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przysługuje prawo uczestniczenia w zebraniach, seminariach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Legitymacja SDP upoważnia do:

• otrzymywania informacji i pomocy władz w wykonywaniu misji dziennikarskiej
• zbierania materiałów prasowych,
zniżki na noclegi w Domu Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu Dolnym,
• zniżek w Centrum Medycznym Damiana,

SDP wydaje też międzynarodową Legitymację IFJ.
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jest członkiem Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, International Federation of Journalists (IFJ) z siedzibą w Brukseli.

Członkowie SDP zobowiązani są do przestrzegania Statutu oraz regularnego opłacania składek..

Wysokość składki w roku 2023 wynosi:

  • 165 zł od pracujących,
  • 90 zł od emerytów, rencistów oraz studentów.

Wysokość składki w roku 2024 wynosi:

  • 195 zł od pracujących,
  • 105 zł od emerytów, rencistów oraz studentów.

RACHUNEK BANKOWY
PKO BP S.A. Oddział 29 w Warszawie,
ul. Grochowska 207
04-077 Warszawa
NR RACHUNKU: 58 1020 1156 0000 7202 0061 6961

Dla przelewów z zagranicy:
IBAN: PL 58 1020 1156 0000 7202 0061 6961
Kod BIC/SWIFT: BPKOPLPW