Prezes Zbigniew Rytel

Hanna Budzisz
Dorota Bogucka
Jacek Herok
Donat Brykczyński
Wojciech Grochowalski