Informujemy

Nasze sprawy

Żegnamy Bohdana Urbankowskiego

Żegnamy Bohdana Urbankowskiego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci redaktora Bohdana Urbankowskiego (1943-2023). Nasz kolega z Oddziału Warszawskiego SDP był publicystą, dziennikarzem i twórcą kultury. Na łamach prasy w drugim obiegu, a następnie m.in. w „Razem” i „Gazecie Polskiej”...

Żegnamy Pawła Smoleńskiego

Żegnamy Pawła Smoleńskiego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dziennikarza i reportera Pawła Smoleńskiego. W PRL publikował w pismach drugiego obiegu i w Paryskiej „Kulturze”. Po zmianie systemowej związany zawodowo z „Gazetą Wyborczą”. Autor książek z dziedziny politologii oraz...

O mediach

Mniej członków IFJ

Mniej członków IFJ

Stowarzyszenia dziennikarskie w Norwegii, Danii, Finlandii oraz Islandii podjęły decyzje o wystąpieniu z Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.   Jako powód stowarzyszenia wskazują na  brak reakcji ze strony organizacji na działalność jej rosyjskich...

Odszedł Mariusz Walter

Odszedł Mariusz Walter

Środowisko dziennikarskie pożegnało dziś (21 grudnia 2022 r.) redaktora Mariusza Waltera. Dziennikarza, autora programów, które na stałe wpisały się do historii Telewizji Polskiej, a później twórcę i właściciela prywatnej telewizji TVN. Człowieka, który otwierał w...