Informujemy

Nasze sprawy

Pytamy Sąd o delegatów

Pytamy Sąd o delegatów

W przededniu Zjazdu SDP wiele decyzji Zarządu Głównego budzi wątpliwości. Jedną z nich jest niezrozumiała „wymiana” delegatów. Prawo do uczestnictwa w Zjeździe odebrano osobom, które nabyły te prawa jako członkowie władz naczelnych.  W dotychczasowej wieloletniej...

O mediach

Mniej członków IFJ

Mniej członków IFJ

Stowarzyszenia dziennikarskie w Norwegii, Danii, Finlandii oraz Islandii podjęły decyzje o wystąpieniu z Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.   Jako powód stowarzyszenia wskazują na  brak reakcji ze strony organizacji na działalność jej rosyjskich...

Odszedł Mariusz Walter

Odszedł Mariusz Walter

Środowisko dziennikarskie pożegnało dziś (21 grudnia 2022 r.) redaktora Mariusza Waltera. Dziennikarza, autora programów, które na stałe wpisały się do historii Telewizji Polskiej, a później twórcę i właściciela prywatnej telewizji TVN. Człowieka, który otwierał w...