Legitymacja jest ważna tylko z aktualnym wpisem.

Wysokość składki wynosi:

  • 77 zł (6 zł miesięcznie + 5 zł rocznie składki na FIJ) od pracujących,
  • 41 zł (3 zł miesięcznie + 5 zł rocznie składki na FIJ) od emerytów, rencistów oraz studentów.

Składki członkowskie można obecnie wpłacać w biurze w formie gotówki lub przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Oddziału Warszawskiego SDP.
Numer rachunku OW SDP: 58 1020 1156 0000 7202 0061 6961