Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła zasłużona dziennikarka, wieloletnia Członkini Oddziału Warszawskiego SDP.

Od 1981 roku z zaangażowaniem uczestniczyła w życiu naszego Oddziału. Brała udział w spotkaniach, zebraniach i Zjazdach Wyborczych w Kazimierzu Dolnym. Chętnie dzieliła się swoim spojrzeniem na rzeczywistość, wymieniała doświadczeniami z pozostałymi dziennikarzami.

Od 1973 roku współpracowała z PAP, potem pisała do „Na Przełaj”. W stanie wojennym została nielegalnie wyweryfikowana z zawodu.

W 1984 roku rozpoczęła współpracę z miesięcznikiem Cepelia. Była również nauczycielką w szkołach społecznych. Od 1992 roku współpracowała m.in. z Codzienną Gazetą Polską, Tygodnikiem Centrum, Nowym Światem, Expressem Wieczornym, Światem Kobiety, Gazetą Polską, Gazetą Sołecką. Od 1999 roku pisała głównie do Tygodnika „Nasza Polska”.

Na co dzień posługiwała się nienaganną polszczyzną, potrafiła się również porozumieć w trzech językach obcych.

Będzie nam Jej brakowało, ale dobre wspomnienia o Kai pozostaną pozostaną na zawsze w naszych sercach.