Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki z OW SDP, Ireny-Dryll-Gutkowskiej, dziennikarki i byłej wiceprezes SDP. Niech odpoczywa w pokoju!

W pracy dziennikarskiej Irena Dryll-Gutkowska zajmowała się głównie tematami społecznymi i ekonomicznymi.

Karierę zawodową zaczęła w łódzkim „Tygodniku Robotniczym”, potem pracowała w „Dzienniku Łódzkim”, „Trybunie”. Najdłużej, bo od 40 lat związana z „Życiem Gospodarczym”, ostatnio publikowała też w „Dialogu” i internetowym „Studiu Opinii”.

W latach 1978-1980 była wiceprzewodniczącą SDP i zajmowała się sprawami socjalnymi. Dziennikarze prasy lokalnej do dziś pamiętają, że wywalczyła dla nich wyższe wierszówki. Redakcyjni koledzy wspominają ją jako osobę ciepłą i empatyczną.

Działała także w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego.

Bliskim Pani Redaktor Ireny Dryll-Gutkowskiej składamy wyrazy współczucia.

Zarząd OW SDP oraz Koleżanki i Koledzy z Oddziału.