Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej zaproponowali członkom SDP udział w badaniu.

Na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej realizujemy obecnie projekt badawczy p.n. DEMOTEC, finansowany w latach 2021-2024 z programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Projekt dotyczy innowacji demokratycznych i zaangażowania mieszkańców w procesy polityczne. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej projektu pod linkiem: https://demotec-project.eu/

Elementem naszych badań są ankiety z dziennikarzami dotyczące udziału obywateli w procesach politycznych oraz wdrażania innowacyjnych narzędzi demokratycznych takich jak budżet obywatelski (BO). BO to proces, w którym obywatele mają wpływ na to, jak wydawane są publiczne pieniądze. Badanie jest obecnie prowadzone w siedmiu krajach (Wielka Brytania, Irlandia, Grecja, Cypr, Polska, Rumunia i Holandia).

Wypełnienie ankiety trwa około 10 minut i nie wymaga posiadania wiedzy na temat BO. Udział w badaniu jest dobrowolny, a dane zbierane będą anonimowo. Wszystkie dane będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z przepisami Unii Europejskiej i przepisami krajowymi, oraz będą wykorzystywane wyłącznie do celów naukowych.

Państwa wkład ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ daje możliwość skontaktowania się ze społecznością dziennikarską w Polsce, która odgrywa kluczową rolę w promocji demokracji.

Żeby wziąć udział w badaniu, trzeba otworzyć link:

https://cis.cut.ac.cy/limesurvey/index.php/728641?lang=pl

Wszystkie istotne informacje dla uczestników znajdują się na stronie wprowadzającej do kwestionariusza.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z drem Pawłem Pachem (pawel.pach@pwr.edu.pl), który jest bezpośrednio odpowiedzialny za realizację ankiety.

Z poważaniem,

Łukasz Damurski