Nasz kolega z Krakowa, red. Dawid Kaczmarczyk zwrócił się z prośbą o pomoc w badaniach do pracy doktorskiej. Poniżej tekst jego listu oraz link do ankiety.

Nazywam się Dawid Kaczmarczyk, jestem członkiem krakowskiego oddziału SDP. Piszę doktorat na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na temat „Jakość informacji w mediach a ich medialność. Analiza wskaźników jakości informacji w odniesieniu do wartości informacyjnych news values”. Moim promotorem jest dr hab. Krzysztof Gurba.

Jednym z etapów prowadzonych przeze mnie prac jest badanie ankietowe wśród dziennikarzy, medioznawców, pracowników branży PR i twórców treści w nowych mediach.

Ankieta jest anonimowa a pytania polegają na ocenie w skali 1-5 podanych wyznaczników jakości i medialności informacji. Wypełnienie całości nie zajmuje więcej niż 10 minut.

Zwracam się z ogromną prośbą o rozesłanie członkom Państwa oddziału linku do tej krótkiej ankiety. Będzie to dla mnie niezwykle cenne i pomocne.

Link do ankiety: https://forms.gle/UXabj8Tjm3qmZ7bq9 

Dawid Kaczmarczyk, e-mail: kaczmarczyk.dawid@gmail.com