Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL serdecznie zaprasza na spotkanie z prof. Zbigniewem Romkiem, autorem niezwykłej publikacji książkowej pt. „Pokolenie Marca ’68. Wariant łódzki”. Spotkanie odbędzie się 22 czerwca o godz. 18.00 w historycznym miejscu, „wczoraj więzieniu, dziś muzeum”, w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37.

Obok gościa wieczoru i autora książki „Pokolenie Marca ’68. wariant łódzki”, prof. Zbigniewa Romka, w panelu dyskusyjnym znajdą się dwaj bohaterowie Marca ’68 w Łodzi, poeta i filozof Kazimierz Świegocki  oraz socjolog i przewodniczący Pracowni Dokumentacji Multimedialnej ŚLAD Józef Śreniowski. Prowadzenie – uczestniczka opisywanych wydarzeń – red. Elżbieta Królikowska-Avis.

ZBIGNIEW  ROMEK

dr hab., profesor Akademii Finansów i Biznesu VISTULA – Wydziału Humanistycznego im. A. Gieysztora w Pułtusku. W latach 1991 – 2018 w Instytucie Historii PAN w Warszawie.  Bada dzieje myśli społecznej i politycznej XX – XXI wieku. Szczególnie interesuje się wykorzystywaniem treści historycznych w polityce. Autor monografii: „Olgierd Górka. Historyk w służbie myśli państwowej (1908 – 1955)”, Warszawa 1997. „Cenzura a nauka historyczna w Polsce 1944 – 1970”, Warszawa 1997. Współautor prac zbiorowych, m.in. „Cenzura w PRL. Analiza zjawiska”, Warszawa 2017. „Cenzuro, wróć? Mechanizmy ograniczania wolności słowa w Polsce po 1990 roku”, Pułtusk – Warszawa, 2018. Autor szeregu artykułów, m.in. dotyczących sylwetek polskich uczonych, ich kontaktów z uczonymi radzieckimi po II wojnie światowej, rozwoju nauk historycznych w PRL i poszukiwaniem białych plam w historii Polski współczesnej. Ostatnia publikacja książkowa prof. Zbigniewa Romka należy właśnie do tego ostatniego nurtu jego działalności.