Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci redaktora Bohdana Urbankowskiego (1943-2023). Nasz kolega z Oddziału Warszawskiego SDP był publicystą, dziennikarzem i twórcą kultury.

Na łamach prasy w drugim obiegu, a następnie m.in. w „Razem” i „Gazecie Polskiej” publikował eseje, recenzje i felietony. Podejmował tematykę kultury, etyki, historii i polityki.

Był poetą i dramaturgiem.

Za swoją twórczość i działalność społeczną pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Koleżanki i Koledzy z Oddziału Warszawskiego

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich