Jeszcze do 20 listopada dziennikarze, którzy piszą o relacjach z naszymi zachodnimi sąsiadami mogą się ubiegać o Stypendia Dziennikarskie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

O stypendia mogą się ubiegać dziennikarki i dziennikarze z Polski i Niemiec, którzy przygotowują artykuły lub reportaże (prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe), fotoreportaże, a także książki dotyczące: nowych wyzwań dla współpracy polsko-niemieckiej w zmieniającej się sytuacji polityczno-społecznej  w Europie i na świecie; funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Europie;  codzienności współpracy w obszarach przygranicznych; ekologii, także w kontekście europejskiej polityki energetycznej Dofinansowanie może pokryć koszty kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego), fotoreportażu, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich. O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze i dziennikarki (z dorobkiem zawodowym) mieszkający/ mieszkające na stałe w Polsce lub w Niemczech.

Stypendium wynosi maksymalnie 2500 € (jego wysokość zależy od charakteru kwerendy). Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: – CV oraz jedną reprezentatywną publikację; – koncepcję planowanej pracy (maks. 4 000 znaków); – plan realizacji stypendium (maks. 2 000 znaków); – plan kosztów Wniosek może być sporządzony w języku polskim lub niemieckim. Wniosk, wyłącznie w formie elektronicznej należy przesyłać do 20 listopada 2020 r. na adres:joanna.czudec@sdpz.org Informacji o stypendiach udziela: Joanna Czudec: tel. + 48 22 338 62 65, E-mail: joanna.czudec@sdpz.org