Już 17 listopada odbędzie się konferencja A11yPRES 2020 na temat dobrych praktyk w kampaniach społecznych i dziennikarstwie zajmującym się niepełnosprawnością. Żeby uczestniczyć w spotkaniu on-line należy się zarejestrować. A11yPRESS 2020 odbędzie się 17 listopada 2020 roku, we wtorek, od 11:00 do 14:00.

Dziennikarze będą mieli szanse dowiedzieć się,  jak mówić o niepełnosprawności i nie dyskryminować. Konferencja składa się z trzech części: a11yPRESS SCENA – 12 krótkich wystąpień opisujących różne aspekty życia i doświadczeń osób z różnymi niepełnosprawnościami ,w krótkich przerwach będą prezentowane wzorcowe reklamy i kampanie społeczne). – a11yPRESS WEBINAR – prezentacje dotyczące różnych programów wsparcia ze wskazaniem, w jaki sposób zwykle opowiada się w mediach o tych programach, a jak może to być robione w sposób atrakcyjny i sytuujący osobę z niepełnosprawnością w centrum wydarzeń jako podmiot a nie „przedmiot” wsparcia, prezentacje dobrych praktyk.

Webinar poprowadzi ekspert ds. dostępności, Pan Piotr Kowalski, Członek Zarządu Spółdzielni Socjalnej „FADO”. – a11yPRESS ROZMOWY – możliwość przeprowadzenia rozmowy z osobą z niepełnosprawnością, zadania pytań o codzienność i potrzeby oraz wsparcie – rozmowy podobne do formuły Żywej Biblioteki. Lista osób, które wyrażają chęć przedstawienia swoich doświadczeń znajduje się w formularzu Google, służącym do zapisów. 

Zgłoszenia odbywają się przez formularze google. Linki do nich są dostępne na wydarzeniu na facebooku – https://www.facebook.com/events/446834112961559, ale wklejam również tutaj: https://forms.gle/anxfiVpcXkQjmmtJ7 – GŁÓWNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY https://forms.gle/iYUSYefDQipa2ahZ7 – DODATKOWY FORMULARZ DO A11YPRESS2020 ROZMOWY Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń! Konferencja odbywa się pod patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Partnerem wydarzenia jest Radio Łódź.