Na łamach „Kuryera Polskiego” ukazał się artykuł w sprawie działań, jakie może podjąć Polonia w sprawie pomocy walczącej Ukrainie. Zdaniem autora – „Niezbędne jest zorganizowanie nacisku na administrację w Waszyngtonie w celu zabezpieczenia dostaw sprzętu i szkolenia armii ukraińskiej i armii krajów tego obszaru oraz ekonomicznego wspierania Ukrainy. Polonia amerykańska wbrew obiegowym opiniom niektórych warszawskich polityków i publicystów, posiada ogromny potencjał, który mógłby wywierać zdecydowany wpływ na administrację w Waszyngtonie. Jeżeli chcemy być państwem liczącym się w polityce światowej należy taki krok czym prędzej wykonać. Dysponujemy poważnymi kontaktami, know how a najważniejsze, że dobrze znamy osoby w amerykańskim środowisku akademickim, które mogłoby szkolić takie grupy nacisku. Z pewnością powrócimy do tego tematu, przemawia za tym polska racja stanu. Czekamy na odpowiedź na sygnał jaki świadomie wysyłamy.”  Link do całego artykułuhttps://www.tysol.pl/a86320-tylko-u-nas-waldemar-biniecki-krzysztof-gajda-gra-o-europe-srodkowo-wschodnia?fbclid=IwAR31WUOCq8ENarN0309X8RvUVIT6im2coYV7E-aXIjXhMIVw5EsKeIvHVHg