Zarząd Oddziału Warszawskiego SDP składa serdeczne wyrazy współczucia Redaktorowi Stefanowi Kudełce z powodu straty Syna.