Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Barbary Petrozolin-Skowrońskiej, naszej Koleżanki z Oddziału Warszawskiego SDP. Osoby aktywnej, zaangażowanej i obecnej na Foksal po prostu od zawsze.

 Absolwentka studiów historycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Przez kilkadziesiąt lat związana z  wydawnictwem PWN, gdzie redagowała m.in. encyklopedią powszechną (niegdyś obowiązujący kanon wiedzy) i Encyklopedią Warszawy. Dziennikarka, autorka audycji, słuchowisk radiowych i artykułów.  Współpracowała m.in. z ,,Kulturą”, ,,Literaturą”, ,,Mówią wieki”, ,,Nowymi Książkami”, kierowała redakcją „Wydawcy”.

Sama pisała głównie o losach polskiej inteligencji. Wznawiana kilkakrotnie książka „Przed nocą styczniową” o tym, co działo się w przededniu wybuchu powstania styczniowego, została niedawno przypomniana w Radiu Wnet. W ubiegłym roku mieliśmy także okazję spotkać się z Barbarą i potomkami bohatera książki „Król Tatr z Mokotowskiej 8. Portret doktora Tytusa Chałubińskiego”.

W środowisku wydawniczym i dziennikarskim udzielała się  również społecznie. W Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich podejmowała często żmudne i niewdzięczne zadania, od których inni usiłowali się wymigać. Była zainteresowana twórczością i osiągnięciami Kolegów. Osoba wrażliwa na krzywdę, sama pomagała i organizowała pomoc dziennikarzom, którzy mieli kłopoty materialne.

Zachowamy Barbarę we wdzięcznej i  życzliwej pamięci. Odpoczywaj w pokoju!

Redaktorowi Krzysztofowi Skowrońskiemu składamy serdecznie wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy.

Prezes Oddziału Warszawskiego SDP, Zbigniew Rytel i Zarząd OW SDP