Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mirosława Kowalskiego, naszego Kolegi z Oddziału Warszawskiego SDP, wybitnego publicysty i wydawcy. Prywatnie męża naszej Koleżanki Barbary Mitkowskiej-Kowalskiej, której składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Mirosław Kowalski był Absolwentem Politechniki Warszawskiej. Współpracował z „Przeglądem Technicznym”, w piśmie  studenckim ,,Politechnik” prowadził dział, pracował także w ,,Tygodniku Solidarność”. Od połowy lat 80. był  członkiem  Kolegium Redakcyjnego nielegalnej Niezależnej Oficyny Wydawniczej (NOW-a) i jednocześnie wydawcą fantastyki w Wydawnictwie ISKRY. Od 1990 (po  zniesieniu cenzury) był  wydawcą  legalnej już NOW-ej, twórcą oraz szefem SuperNOWEJ,  wydawcą m.in. bestsellerowej polskiej fantastyki (Sapkowski).

W SDP był od kiedy Stowarzyszenie reaktywowało się po 1989 r. Działał w Klubie „Akapit”.

Cześć Jego pamięci!

Koleżanki i Koledzy z OW SDP

Dzięki uprzejmości red. Bogdana Krawczyka publikujemy zdjęcie wykonane w 1984 r. w Staszowie przez Macieja Parowskiego, Mirosław Kowalski drugi od prawej.