Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dziennikarza i reportera Pawła Smoleńskiego. W PRL publikował w pismach drugiego obiegu i w Paryskiej „Kulturze”. Po zmianie systemowej związany zawodowo z „Gazetą Wyborczą”. Autor książek z dziedziny politologii oraz zbiorów reportaży i esejów. Członek Oddziału Warszawskiego SDP od 1989 r.

Cześć Jego pamięci!