My niżej podpisani członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich apelujemy do Prezesa Krzysztofa Skowrońskiego o rezygnację z zajmowanej funkcji.

W ostatnich dniach zostały ujawnione fakty, które odbiły się niekorzystnie na wizerunku Prezesa SDP, jak i całego Stowarzyszenia. W przestrzeni publicznej pojawiły się także zarzuty dotyczące niewłaściwej troski o majątek i zarządzanie Stowarzyszeniem, na co w ostatnich miesiącach zwracało uwagę kilku członków Zarządu Głównego.

Dnia 12 marca opinia publiczna dowiedziała się o skandalicznych decyzjach i nieprawidłowościach związanych z przyjmowaniem nowych członków – Tomasza Greniucha i Jacka Międlara. Tłumaczenia Prezesa, który twierdzi, że nie miał świadomości, jaki dokument podpisuje, są nie do obrony.

W związku z powyższymi faktami oświadczamy, że Krzysztof Skowroński stracił nasze zaufanie i domagamy się dymisji Prezesa SDP z zajmowanej funkcji.

Krystyna Mokrosińska – honorowa Prezes SDP

Olga Braniecka – b. przew. Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego SDP

Ireneusz St. Bruski – członek Zarządu Głównego SDP

Marek Palczewski – b. członek Zarządu Głównego SDP

Barbara Rogalska – b. prezes Oddziału Warszawskiego SDP

Andrzej Tomczak – b. skarbnik Zarządu Głównego SDP

Zofia Zubczewska – członek SDP

Stefan Zubczewski – b. przew. Komisji Członkowskiej OW SDP


Warszawa, 17 marca 2021 r.