Album to szczególny, po części zbiór rodzinnych fotografii, dokumentów, szczególnych świadectw.

W osiemdziesiątą rocznicę katyńskiej zbrodni oraz stulecie Bitwy Warszawskiej ukazał się interesujący album „KATYŃ 1920-1940”.

Album to szczególny, po części jak zbiór rodzinnych fotografii, poprzedzielanych imionami bohaterów wojennych roku 1920.

Bohaterów bestialsko zamordowanych z rozkazu Józefa Wissarionowicza Stalina rękoma oprawców z NKWD w 1940r.

Album niczym Apel Poległych, chociaż przywołuje tylko dziesięć biogramów i setki dokumentów. Dokumentów i świadectw bardzo osobistych. Album z podtytułem: Między Chwałą a Zagładą.

Sławomir Frątczak, dyrektor Muzeum Katyńskiego, stawia pytanie :

-czy zakłamywana przez dziesięciolecia ZBRODNIA KATYŃSKA jest w pełni przyjmowana w naszej Ojczyźnie?

Otóż jeszcze 5 lat temu prawie 10 procent ankietowanych Polaków odpowiedziało:  „nic na ten temat nie wiem”! A spośród 90% którzy coś czytało/słyszało niektórzy nadal przypisują śmierć jeńców wojennych w Katyniu : „niemieckim agresorom z 1941 roku”! Oto pokłosie sowieckiej propagandy oraz przemilczeń aliantów – Winstona Churchilla i F. Delano Roosevelta.

Na katyńskie zbrodnie – a ich rozmiar nadal budzi naszą niepewność (ile ciał spoczywa w białoruskiej ziemi?) – patrzymy zazwyczaj przez pryzmat ilości ofiar. Album KATYŃ 1920-1940 prezentuje10 szczególnych postaci.

Wywołanych po imieniu, niczym w rodzinnym almanachu świadectw, zdjęć i pamiątek wydobytych z katyńskich dołów śmierci. Wymieńmy bohaterów tej publikacji:

– pułkownicy  Kazimierz Burczak, Karol Hauke-Bosak, Jan Załuska – kawalerowie orderu wojennego Virtuti Militari,

– wybitny sportowiec Józef Baran (Bilewski),

– lekarz wojskowy Jan Boroń,

– kapelan wojskowy  Jan Ziółkowski,

– członek Organizacji Bojowej PPS Stanisław Sitek,

– harcmistrz RP Tomasz Piskorski,

– harcerz i urzędnik skarbowy Czesław Ciesielski,

– ex-kleryk kapitan Karol Glazur.

Jeńcy wojenni, których żadna konwencja nie uchroniła.

Cześć Ich Pamięci!

Bogdan Krawczyk