Uroczystości w 34. rocznicę zamordowania księdza Sylwestra Zycha  odbyły się w Krynicy Morskiej. Obchody zorganizowało Środowisko Patriotyczne Polski Północnej, pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku.

11 lipca 1989 roku w Krynicy Morskiej odnaleziono ciało księdza Sylwestra Zycha, katolickiego duchownego związanego ze środowiskiem opozycji demokratycznej, kapelana Konfederacji Polski Niepodległej. Był to trzeci – obok śmierci ks. Stefana Niedzielaka i ks. Stanisława Suchowolca – „tajemniczy zgon” księdza związanego z opozycją w 1989 roku.

Ks. Sylwester Zych swoich kazaniach publicznie, co nie podobało się komunistycznej władzy, piętnował jej nieprawości, organizował też akcje wieszania krzyży w szkołach. Cztery lata spędził w peerelowskim więzieniu, a po jego opuszczeniu ciągle był śledzony i zastraszany przez bezpiekę. Został napadnięty na warszawskiej Pradze. Dwóch mężczyzn dotkliwe go pobiło, a trzeci próbował wlać księdzu wódkę do ust. Prowokacja tym razem nie powiodła się i nie spowodowała, że ksiądz zaniechał swojej działalności.

W intencji kapłana

Uroczystości upamiętniające ks. Sylwestra Zycha rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Piotra Apostoła i św. Franciszka z Asyżu w Krynicy Morskiej. Nabożeństwo w intencji ks. Zycha koncelebrowali: br. Franciszek Tołczyk, proboszcz i gwardian klasztoru, kapłan i o. Piotr Twardecki, jezuita.

Niezwykle wymowna była dekoracja z portretem ks. Sylwestra Zycha, stułą i krzyżem. Autorem i wykonawcą był Andrzej M. Żak- „Wilk Morski, Warzenko” i Środowisko Patriotyczne Polski Północnej. Podarował on artefakt parafii.

 „Powinien być dla nas wzorem”

Po zakończeniu mszy świętej Grażyna Wosińska, autorka książek historycznych przybliżyła postać ks. Sylwestra Zycha.  

– Nigdy nie pogodził się z utratą przez Polskę niepodległości w czasach PRL. Był niezłomny do końca. Nie pomny wielokrotnych ostrzeżeń, że zostanie zamordowany, aż do śmierci prowadził działalność przeciw wrogom Polski i Kościoła – mówiła prelegentka.

Apelowała, by pamiętać o postaci księdza Sylwestra Zycha. – Powinien być dla nas wzorem, jak należy być wiernym wartościom chrześcijańskim niezależnie od sytuacji – argumentowała.

Upamiętniali od pięciu lat

Na zakończenie uczestnicy uroczystości udali się na miejsce, gdzie odnaleziono  ciało śp. księdza.  Modlitwę w intencji zamordowanego poprowadził o. Piotr Twardecki.
 
Od 2018 roku Jacek Gierwatowski ze Środowiska Patriotycznego Polski Północnej i Elbląskich Patriotów prowadził akcję upamiętniania ks. Sylwestra Zycha.

– Pierwsze zalaminowane kartki ze zdjęciem księdza Sylwestra Zycha znikały po 2-3 dniach, wyrywane z ogrodzenia chyba przez… potomków czerwonych oprawców, ale za każdym razem montowałem nową informację, aż do skutecznego zniechęcenia „przeciwnika” – mówił Jacek Gierwatowski.

Ma on nadzieję, że być może w przyszłym roku uda się odsłonić tablicę pamiątkową ku czci śp. księdza Zycha.

 Tekst:   Środowisko Patriotyczne Polski Północnej

 Zdjęcia: Tamara Zielińska-Żak