Honorowy Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich spoczął 11 maja w grobie rodzinnym na Starych Powązkach w Warszawie. W ostatniej drodze towarzyszyli Mu oprócz Rodziny i Przyjaciół także przedstawiciele SDP z Prezes Honorową Krystyną Mokrosińską i Prezesem OW SDP Zbigniewem Rytelem.

Wartę straży miejskiej przy urnie z prochami Stefana Bratkowskiego wystawił Prezydent Warszawy. Przy grobie odegrano hymn miasta. W uroczystościach wzięło udział wielu dziennikarzy, współpracowników Stefana Bratkowskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, w których Stefan Bratkowski działał. Obecni byli także przedstawiciele obecnych i byłych władz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Na prośbę rodziny Stefana Bratkowskiego w imieniu naszego Stowarzyszenia, Zmarłego pożegnał redaktor Ernest Skalski. Mówił o zasługach Stefana Bratkowskiego jako prezesa naszej organizacji od 1980 r. i w przeprowadzeniu SDP przez trudny czas stanu wojennego.

O znaczeniu twórczości Stefana Bratkowskiego dla całego środowiska dziennikarskiego napisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w liście odczytanym podczas uroczystości pogrzebowych: „w wolnej Polsce był jednym z najważniejszych dziennikarskich autorytetów. Był ikoną dziennikarstwa i drogowskazem moralnym”.

Swoim przykładem potwierdził te słowa Jerzy Baczyński, mówiąc, że Stefan Bratkowski był dla niego idolem, mentorem i nauczycielem. Redaktor Naczelny tygodnika „Polityka” wspomniał, jak Stefan Bratkowski mówił, że dziennikarstwo to nie jest zawód taki jak każdy inny, to misja publiczna, służba społeczna.

Walkę Stefana Bratkowskiego o wolność słowa i pluralizm mediów wspomniał z kolei w swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

O dokonaniach Zmarłego w walce o prawa człowieka mówiła natomiast prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, prywatnie kuzynka Stefana Bratkowskiego, Danuta Przywara.

Wzruszające i ciepłe było pożegnanie Zmarłego przez Bogdana Misia, który redaguje założony przez Stefana Bratkowskiego w 2008 r. Niezależny Portal Dziennikarski „Studio Opinii”. Przyjaciel i współpracownik mówił o stylu dziennikarstwa, w którym nie ma miejsca na sensację i stylu zarządzania poprzez łagodzenie potencjalnych konfliktów.

Rodzina Zmarłego podziękowała za pomoc udzieloną Stefanowi Bratkowskiemu przez ZAiKS i Fundację Solidarności Dziennikarskiej SDP.

My – Koleżanki i Koledzy z Oddziału Warszawskiego SDP – dziękujemy Stefanowi Bratkowskiemu, że był z nami. Tych spośród naszego grona, którzy nie mogli towarzyszyć Zmarłemu w ostatniej drodze, informuję, że śp. Stefan Bratkowski spoczął na Starych Powązkach, kwatera 105, alejka Y.

Cześć Jego pamięci!

Dorota Bogucka