Podczas posiedzenia 12 maja 2022 r. Zarząd Oddziału Warszawskiego SDP przyjął Sprawozdanie Finansowe za rok 2021, z którego wynika, że rok 2021 Oddział Warszawski zamknął niewielkim, kilkutysięcznym zyskiem. Podpisane dokumenty w formie elektronicznej trafią teraz do Urzędu Skarbowego i Repozytorium KRS.

W trakcie majowego posiedzenia przyjęliśmy do SDP redaktora Mariusza Adama Wiśniewskiego, który jest szóstą nową osobą dołączającą do naszego grona w obecnej kadencji władz Oddziału.

Zarząd podjął decyzję o reaktywowaniu Dyskusyjnego Klubu Filmowego SDP, który do roku 2020 był prowadzony przez red. Wojciecha Kwiatka. Misję wznowienia działalności klubu Zarząd powierzył red. Michałowi Orzechowskiemu, występując jednocześnie do Zarządu Głównego SDP o  dofinansowanie Klubu.

Członkowie Zarządu omówili bieżące działania merytoryczne, w tym m.in. prace nad przygotowaniem – we współpracy z innymi organizacjami dziennikarskimi – Słownika Dziennikarzy Warszawskich.

W związku ze zbliżającym się terminem zgłaszania kandydatur w konkursach: im. Biskupa Jana Chrapka „Ślad” oraz Nagród im. Cypriana Kamila Norwida, przyznawanych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, wstępnie przedyskutowano kilka kandydatur, postanawiając, że ostateczną decyzję w sprawie rekomendacji Zarząd podejmie w najbliższych dniach.  

db