Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich podjął decyzję, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Warszawskiego odbędzie się 6 listopada 2021 r. W pierwszym terminie o godz. 11.00 w warszawskim Domu Dziennikarza przy Foksal 3/5.

Spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi zasadami wprowadzanymi w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Oficjalne zawiadomienie o Zebraniu wraz z porządkiem obrad zostało wysłane do wszystkich członków Oddziału Warszawskiego e-mailami, a w przypadkach, kiedy to było niemożliwe – pocztą tradycyjną.

Głosować będą mogły osoby, które mają aktualne legitymacje.

Dorota Bogucka