Z wielki smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki z Oddziału Warszawskiego SDP, Redaktor Bożeny Walewskiej. W Stowarzyszeniu była od 1977 r. Zawodowo doceniona jako autorka programów telewizyjnych. Od kilkunastu lat pomagała dziennikarzom w znalezieniu pracy.

Ze względu na zaostrzone przepisy stanu epidemii, możliwości udziału w uroczystościach pogrzebowych są mocno ograniczone. Prowadzona więc będzie transmisja Mszy św. z kościoła św. Karola Boromeusza, rozpoczęcie o godz. 11.00, pod adresem: https://youtu.be/lrowDGha1uM

Bożena Walewska była absolwentką studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo związana z Telewizją Polską i Polskim Radiem. Była autorką wielu programów dla dzieci i rodziców. Za program „Ziarno” otrzymała Nagrodę Prezesa Telewizji. Współtworzyła Studio „Solidarność”, pracowała w Redakcji Programów Katolickich. Przez Papieża Jana Pawła II otrzymała Odznaczenie Benemerenti.

Do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich należała od 1977 r. Zasiadała we władzach Oddziału Warszawskiego SDP – w latach 2002-2005 była Skarbnikiem OW. Organizowała wiele spotkań i konferencji. Od 2003 r. prowadziła biuro pośrednictwa pracy dla dziennikarzy DeSKa, czyli Dziennikarska Samopomoc Koleżeńska. Pomogła wielu z nas. Będziemy pamiętali! Odpoczywaj w pokoju!

Koleżanki i Koledzy z OW SDP