Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci redaktora Ryszarda Miazka, naszego kolegi z OW SDP, publicysty, byłego prezesa TVP i Polskiego Radia.

Ryszard Miazek (ur. 1945 – zm. 2020), absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, był doktorem nauk ekonomicznych. Redaktor naczelny m.in. gazety „Wieś i Państwo” oraz „Zielonego Sztandaru”. W 1992 r. pełnił funkcję rzecznika prasowego rządu w czasie, gdy Waldemar Pawlak po raz pierwszy otrzymał misję stworzenia Rady Ministrów. W następnych latach zasiadał w Krajowej Radzie Radofonii i Telewizji, kierował Zarządem Telewizji Polskiej, a później został prezesem Polskiego Radia. Współpracował z „Rzeczpospolitą”. Był także związany z warszawskimi instytucjami kultury: kierował Centralną Biblioteką Rolniczą i Mazowieckim Centrum Kultury, a ostatnio działem naukowo-oświatowym Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Spotkałam Ryszarda Miazka w latach dziewięćdziesiątych, na początku mojej drogi zawodowej i zapamiętam Go jako życzliwego człowieka, szukającego porozumienia i zachowującego spokój nawet w najbardziej stresujących sytuacjach. Niech odpoczywa w pokoju!

Dorota Bogucka