Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Adama Zagajewskiego. Poeta, prozaik, wykładowca akademicki, był również związany z kilkoma tytułami prasowymi. Od 1994 r. należał do Oddziału Warszawskiego SDP.


Adam Zagajewski urodził się 21 czerwca 1945 r. we Lwowie. Studiował na psychologię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był związany z poetyckim ruchem Nowej Fali w Krakowie. Wywodził się z programu krakowskiej Grupy „Teraz”. Po podpisaniu listy 59 w 1975 był objęty zakazem druku. W 1978 podpisał deklarację założycielską Towarzystwa Kursów Naukowych, którego był wykładowcą. W sierpniu 1980 r. dołączył do apelu 64 uczonych, pisarzy i publicystów do władz komunistycznych o podjęcie dialogu ze strajkującymi robotnikami. Uniwersytecie w Chicago oraz jako profesor wizytujący na Uniwersytecie Houston.

W latach 1975-76 był kierownikiem działu literackiego Dwutygodnika Student, a od 1976 do 1979 współpracownikiem miesięcznika Znak. Od 1983 r. należał do zespołu redakcyjnego Zeszytów Literackich.

Wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość i popularyzację literatury.

Zmarł w Krakowie 21 marca 2021 r.

Cześć Jego pamięci!