Przez cały rok 2022 branżowe newslettery praktycznie codziennie donosiły o zwolnieniach grupowych i likwidacji tytułów, lub w najlepszym razie o przeniesieniu ich wyłącznie do internetu. W tej sytuacji znaczenie ma każda forma pomocy dziennikarzom w znalezieniu pracy. Dlatego Zarząd Oddziału Warszawskiego SDP podjął próbę reaktywowania Dziennikarskiej Samopomocy Koleżeńskiej.

W październiku 2022 r. Prezes Oddziału Warszawskiego SDP, red. Zbigniew Rytel wystosował do Zarządu Głównego SDP pismo, którego tekst w całości cytujemy:

„W związku z licznymi pytaniami w sprawie kontynuacji działalności Dziennikarskiej Samopomocy Koleżeńskiej – Agencji Pośrednictwa Pracy, Zarząd Oddziału Warszawskiego wnioskuje o ponowne uruchomienie tej formy działalności.

W opinii wielu naszych Koleżanek i Kolegów  DeSKa prowadzona przez śp. red. Bożenę Walewską była najlepszą formą wykonywania celów Stowarzyszenia zapisanych w par. 10, pkt. 2 i 5 obowiązującego Statutu SDP. Wielką zaletą wspomnianej działalności było to, że odpowiadała na potrzeby każdego członka SDP, który zgłosił chęć podjęcia pracy. Agencja współpracowała z wieloma redakcjami, niezależnie od tego, jakie poglądy przedstawiały na swoich łamach czy antenach.

Zarząd OW SDP zdaje się sprawę, że śp. Red. Bożeny Walewskiej nie będzie łatwo zastąpić. Jednak uważamy, że Jej dzieło należy kontynuować i rozwijać. Zwracamy się zatem do Zarządu Głównego z wnioskiem o niezwłoczne uruchomienie Dziennikarskiej Samopomocy Koleżeńskiej – Agencji Pośrednictwa Pracy.

Oferujemy, że jeśli przekażecie Państwo Oddziałowi Warszawskiemu infrastrukturę Agencji (oprogramowanie, bazę danych i kontaktów) wraz z comiesięcznym dofinansowaniem wysokości 5000 zł, to uruchomimy działalność Agencji i będziemy ją prowadzili z zachowaniem wspomnianych już zasad otwartości usług dla wszystkich redakcji i członków SDP.”

W grudniu 2022 r. przyszła zwięzła odpowiedź podpisana przez Prezesa SDP, red. Krzysztofa Skowrońskiego: „W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 27 października 2022 r. Znak DK 65/10/2022 informujemy, że w najbliższym czasie nie przewidujemy ponownego uruchomienia Dziennikarskiej Samopomocy Koleżeńskiej – DeSKa.”

KOMENTARZ

Syty głodnego nie zrozumie

Mijający rok był dla wielu dziennikarzy trudny. Grunt pod nogami tracili pracownicy wydawałoby się stabilnych nawet firm. Wydawcy zdecydowali o zamknięciu wielu tytułów, w tym tych o ugruntowanej pozycji na rynku. Z wizji znikały znane twarze. Tylko niektórzy do decyzji o zmianie pracy byli przygotowani, mając plan ”B” – nowe propozycje zawodowe, otwarcie własnej działalności (zmiany przepisów, szczególnie rosnące koszty, temu nie sprzyjają, ale co tam, każdy może spróbować), albo skupienie się na innej niż dziennikarska działalności. Nie czarujmy jednak – dla większości zamknięcie drzwi dotychczasowej redakcji jest osobistym dramatem. Naturalnym miejscem, gdzie mogliby zwrócić się o pomoc jest organizacja zawodowo-twórcza, jaką jest SDP. Przez lata czekała na nich gotowa do pomocy w poszukiwaniu pracy, życzliwa i profesjonalna red. Bożena Walewska. Gdy Jej zabrakło, nikt już takiej formy wsparcia członków naszego Stowarzyszenia nie podjął. I nie podejmie, o czym krótko i węzłowato poinformował nas Zarząd Główny. Może dlatego, że członkowie tegoż są albo pracownikami mediów oraz instytucji publicznych, albo właścicielami mediów albo emerytami. O byt troszczyć się nie muszą. Żeby była jasność – jestem pełna podziwu i szacunku dla tych, którzy potrafią sobie zapewnić pracę i  tworzą miejsca zatrudnienia dla innych. Biorą w ten sposób przynajmniej część odpowiedzialności za tych mniej zaradnych, często bardzo dobrze wykształconych i pracowitych, ale chcących pracować u innych. Jednak od władz naczelnych organizacji takiej, jak SDP oczekiwałabym większej empatii i wzięcia odpowiedzialności za członków organizacji. Wielu z nich pracy potrzebuje. Wznowienie działalności Dziennikarskiej Samopomocy Koleżeńskiej dałoby im poczucie, że nie są sami, że może wspólne działanie przyniesie rezultat. Jakieś światełko w tunelu. Drobny wyraz solidarności dziennikarskiej.

Dorota Bogucka