Sytuacja mieszkańców Ukrainy pogarsza się. Kraj jest wciąż atakowany przez Rosję. Zniszczenia wojenne pozbawiają dachu nad głową, prądu i wody  coraz większą liczbę ludzi. Pomni tego, jak wspaniale zareagowali członkowie Oddziału Warszawskiego SDP na poprzedni apel o pomoc Polakom na Ukrainie, zwracamy się do Koleżanek i Kolegów o dalszą pomoc.

Pieniądze w gotówce można wpłacać w Biurze OW SDP, w godzinach pracy biura.

Pieniądze przelewem można przekazywać na nasz rachunek bankowy z dopiskiem „Pomoc”.

Numer rachunku w PKO BP: 58 1020 1156 0000 7202 0061 6961

Pomoc zostanie przekazana naszym Rodakom i Ukraińcom we Lwowie.

Koordynatorem akcji pomocy jest red. Hanna Budzisz, Wiceprezes OW SDP, tel. 508723989