Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich oraz Producenci zapraszają na premierę spektaklu kabaretowego „Co Pan wyprawia…” w reżyserii Marcina Sobocińskiego – w sobotę 29 października 2022 r. o godz. 18.00 w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5, sala A na I piętrze.

W spektaklu o perypetiach dziennikarki, która postanawia zostać gwiazdą Hollywood i jej menedżera występują: Teresa Gałczyńska, Roman Szczeblewski, scenariusz Teresa Gałczyńska; reżyseria Marcin Sobociński, muzyka na żywo: Mariusz Adamczak / Łukasz Kowalski.

Produkcja: Icarus Global Projekt sp. z o.o., Fundacja AMT-TESSA i PAKT.

Spektakl trwa 80 minut.

WSTĘP WOLNY

Spektakl „Co Pan wy­prawia…?” – opowiada o aktorce – dzienni­karce (Teresa Gałczyń­ska), która postanawia zostawić swoje do­tychczasowe zajęcia i od razu zostać gwiazdą. W tym celu chce zatrudnić menagera – impresaria, który załatwi jej kon­trakt w Hollywood. Miał się poja­wić na jej występie estradowym, ale w miejsce managera, niespo­dziewanie pojawia się na scenie jej kolega z serialu – Pan Bronek (Ro­man Szczeblewski). On również szuka pracy i postanowił wyko­rzystać swoje umiejętności cyrko­we na estradzie. Nie wszystko mu wychodzi, ale skutecznie nie daje się zepchnąć na plan drugi – z czego wy­nika wiele zabawnych sytuacji. Spek­takl kończy długo oczekiwany telefon od managera, który zaprasza oboje na kolację.

Przedstawieniu towarzyszą nowe mo­nologi, dialogi, dowcipy, oryginalne aranżacje piosenek, kolorowe pióra, eleganckie stylizacje- po prostu – klasa sama w sobie.

TERESA GAŁCZYŃSKA – absolwentka Szkoły Muzycznej II stopnia – wydział wokalny oraz Studia Aktorskiego przy Teatrze „Syrena” (państwowy egzamin aktorski). W swoim dorobku artystycznym ma wiele przedstawień artystycznym m.in. w Teatrze Ziemi Pomorskiej, Buffo, Syrena, Komedia w Warszawie. Współpracowała z ta­kimi stacjami telewizyjnymi jak: TVP1, TVP2, TV PULS, CANAL+. Wystąpiła w 24 seria­lach min. „Dom” , „Sukces”, „Ojciec Mateusz”, „Klan”, „Pierwsza miłość”, „Lekarze na start”, „Gliniarze”. Najbardziej kojarzona z serialu „Rodzinny Interes” gdzie wcieliła się w barw­ną postać szalonej cioteczki Jadwigi prowa­dzącej „Ambasadę miłości”. Z wykształce­nia również dziennikarka. Współpracowała m.in.: „The Warsow Voice”, „Zycie Warszawy”, „TV Movie”, „Film”, „Twój Styl”, „Claudia”, „Przy­jaciółka”, „Teletydzień” , „Świat seriali”, „Low Bussines Quality”. Ma na koncie ponad 5 tys. artykułów i wywiadów z gwiazdami. Była redaktor naczelna elitarnego miesięcznika „Collection“. Za stworzenie COLLECTION , do którego pisali m.in A. Osiecka, L. Kydrynski, Z. Broniarek z PAGART-u otrzymała medal im. W. Nizynskiego. Scenarzystka spekta­klu kabaretowego pt. „Co pan wyprawia?”.

ROMAN SZCZEBLEWSKI – swoją karierę aktorską rozpoczął w 1976 r w filmie Andrzeja Wajdy „Czło­wiek z marmuru”, gdzie zagrał epizod. Od tego momentu można było go zobaczyć w około 60 rolach, jakie uda­ło mu się stworzyć czy to na ekranie czy też na estradzie. W 2017 r wyróż­niony statuetką „Osobowość roku”. Przez ostatnie cztery lata kreował jed­ną z głównych ról w serialu TV PULS pt. „Rodzinny interes” jako Bronek – zawadiacki pracownik warsztatu sa­mochodowego „Majewski i Wrzosek” zaskarbił sobie sympatię widzów. W 2022 roku otrzymał nagrodę i statu­etkę „Optymisty roku”. Jego dewiza to „nie ten odnosi sukces kto rano wsta­je, tylko ten kto wstaje uśmiechnięty”. Można powiedzieć, że Roman Szcze­blewski jest najlepszym biznesmenem wśród aktorów i najlepszym aktorem wśród biznesmenów. Biznesmen i ak­tor w jednej osobie. Po prostu czło­wiek orkiestra.

Tekst: materiały producenta spektaklu, fot. Krzysztof Jarosz