Po wakacyjnej przerwie rusza Klub Historyczny SDP.  Zapraszamy w ostatni czwartek miesiąca, czyli 29 września o godzinie 18 do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich  przy ul Foksal 3/5 w Warszawie. Wykład wygłosi profesor  zwyczajny Instytutu Historii PAN Marian Marek Drozdowski.

Temat: „Cechy narodowe Polaków w opinii naszych wybitnych rodaków”.  Pan Profesor  jest słynnym znawcą  historii Polski, biografistyki naukowej i twórcą wielu biografii, m.in. Józefa Piłsudskiego,  Ignacego Jana Paderewskiego,  Ignacego Mościckiego, Stefana Starzyńskiego i wielu innych cennych publikacji naukowych.  Zajmuje się także dziejami Warszawy i  Kościoła katolickiego w Polsce w XX wieku.

Pracę naukową łączy z działalnością społeczną. Dzięki jego inicjatywie powstały m.in.  pomniki  Stefana Starzyńskiego, Henryka Sienkiewicza i Tadeusz Kościuszki w Warszawie i wiele tablic poświęconych zasłużonym Polakom.

Do zobaczenia!

Hanna Budzisz – przewodnicząca Klubu Historycznego SDP