Koleżankom i Kolegom z Oddziału Warszawskiego SDP oraz naszym współpracownikom i sympatykom życzę, żeby Święta Zmartwychwstania Pańskiego były zdrowe, spokojne i radosne.

Życzę Państwu nowych nadziei, marzeń i planów, a przede wszystkim sił do ich realizacji!

Zbigniew Rytel

Prezes Oddziału Warszawskiego SDP

Ilustracja: Zmartwychwstanie (Noli me tangere) – fresk autorstwa Giotto di Bondone namalowany ok. 1305 r. dla kaplicy Scrovegnich w Padwie.