Wszystkich członków Oddziału Warszawskiego SDP, którzy nie mają aktualnych legitymacji, zachęcamy do opłacenia składek członkowskich. Można to zrobić w biurze OW SDP lub na rachunek bankowy Oddziału.

Jednocześnie przypominamy Koleżankom i Kolegom, że tylko z ważną legitymacją członkowską można korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Centrum Medycznym Damiana, uzyskać legitymację międzynarodową, a także korzystać ze zniżek w placówkach kulturalnych.