Po dwunastu miesiącach naszej kadencji kasa Oddziału jest pełniejsza niż była, kiedy przejmowaliśmy władzę. Udało nam się osiągnąć dodatni wynik, pomimo że spłacamy długi naszych poprzedników. Stan kasy w momencie obejmowania władzy i wielotysięczne długi z poprzedniego roku pokazują, że kwestia sposobu finansowania działalności oddziałów, albo szerzej, dostępu wszystkich członków naszego stowarzyszenia do wspólnego majątku jest najpilniejszym problemem do rozwiązania. W kolejnym roku będziemy dążyć do zmian systemowych, które pozwoliłyby na prowadzenie działalności tam, gdzie są dziennikarze, czyli w oddziałach.

 

Kadencję rozpoczęliśmy od zrealizowania uchwały Walnego Zebrania Członków OW SDP, które zobowiązało nowy zarząd do zorganizowania debaty programowej przed nadzwyczajnym Zjazdem statutowym SDP. Dyskusja, w której wzięło udział kilkadziesiąt osób dotyczyła m.in. kierunków działania OW SDP, statusu dziennikarza i ochrony dziennikarzy wykonujących swój zawód w szczególnie trudnych warunkach, a także działań, które prowadziłyby do wzmocnienia pozycji SDP jako organizacji zawodowej i twórczej.

 

Postulaty do Zarządu Głównego

Uczestnicy dyskusji wskazywali na szereg problemów, z których najważniejszym jest brak przepływu informacji między Zarządem Głównym a członkami SDP. Podkreślano, że członkowie SDP nie są przez Zarząd Główny traktowani jak najważniejszy podmiot naszego stowarzyszenia i praktycznie nic nie wiedzą o działaniach Zarządu Głównego. Skarżono się również, że przedstawiciele SDP nie bronią w wystarczającym stopniu fundamentalnego dla dziennikarzy prawa do informacji publicznej. Wśród najpilniejszych problemów do rozwiązania wymieniano również likwidację obowiązku autoryzacji i – tradycyjni już – zmianę art. 212 KK. Pojawił się też postulat, żeby reporterzy i fotografowie pracujący na ulicy mieli status funkcjonariuszy publicznych.

 

Z dyskusji wynikało niezbicie, że jako Oddział mamy wiele interesujących propozycji działań, które moglibyśmy podjąć, ale większość z nich wymaga finansowania. Idąc tym tropem, zaproponowałem podczas statutowego Zjazdu SDP, żeby część przychodów SDP trafiała bezpośrednio do oddziałów, poprzez które mogłyby służyć bezpośrednio swoim członkom. Niestety moja propozycja nie została przyjęta przez delegatów.

 

Kolejne doświadczenia skłaniają mnie do tego, żeby nie odpuszczać. Będę próbował przekonać do tego pomysłu delegatów, zarówno z naszego oddziału, jak i kolegów z całego kraju. Przede wszystkim dlatego, że to właśnie w oddziałach są członkowie SDP i poprzez oddziały powinna docierać do dziennikarzy – zrzeszonych w stowarzyszeniu i tych, których chcielibyśmy do naszej organizacji przyciągnąć – atrakcyjna oferta szkoleniowa, wsparcie w rozwiązywaniu problemów zawodowych czy choćby propozycje spotkań integracyjnych. W obecnych warunkach członkowie naszej organizacji nie mają szansy, żeby partycypować w przychodach ze wspólnego majątku, który został wypracowany przez wiele pokoleń naszych poprzedników. Dziś w całości dysponuje nim, bardzo dowolnie i praktycznie bez żadnej kontroli, Zarząd Główny.

 

Mam świadomość, że Oddział Warszawski jest w uprzywilejowanej sytuacji, bo jest największy i dysponuje największym budżetem. Skoro nam z trudem wystarcza na opłacenie kosztów stałych, to wyobrażam sobie, że mniejszym oddziałom jest jeszcze trudniej prowadzić w tych warunkach aktywne działania.

 

Robimy swoje

Postanowiliśmy jednak – stosownie do znanego szlagwortu Wojciecha Młynarskiego – „Robić swoje.” Prawie bezkosztowo zorganizowaliśmy dzień OW SDP podczas „Maja na Foksal”.

Zorganizowaliśmy kiermasz książek, w którym uczestniczyło kilka znaczących wydawnictw oraz kilkunastu indywidualnych autorów. Klub Fotografii Prasowej SDP rozstrzygnął konkurs „Fotosiódemka na Foksal” i zaprosił na spotkanie z gośćmi z Wojnowa, gdzie w ubiegłym roku zadebiutował Wojnowski Festiwal Fotografii. Tego dnia w Domu Dziennikarza odbyło się wiele spotkań z dziennikarzami i autorami książek, w tym także naszymi członkami, dyskusje na tematy zawodowe oraz ekonomiczne, społeczne i kulturalne. Gościliśmy powstańca warszawskiego, pana Juliusza Kuleszę.

 

W listopadzie wspólnie z Dzielnicą Praga Północ dziennikarze oddali hołd generałowi Józefowi Hallerowi. O generale i jego Błękitnej Armii opowiedział profesor Marian Marek Drozdowski. Można było zobaczyć sztandar, broń i kuchnię polową Hallerczyków, portrety generała i jego podkomendnych oraz przedmioty należące do generała ze zbiorów Adama Woźniczki. Duchem sprawczym obu wydarzeń była wiceprezes Zarządu OW SDP – Hanna Budzisz, za co należą się je serdeczne podziękowania.

 

W szczególny sposób uczciliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Pozyskaliśmy finansowanie z wieloletniego Programu „Niepodległa” na kilka projektów upamiętniających dziennikarzy mijającego stulecia. Jednym z nich był plebiscyt, w którym zostało wyłonionych 10. dziennikarzy 100-lecia. Plebiscyt był dobrą okazją do popularyzacji postaci wybitnych dziennikarzy, zwłaszcza tych, którzy walczyli o niepodległość piórem, a także uczestników walki zbrojnej i znakomitych dokumentalistów. Zależało nam także na tym, żeby przypomnieć, jak wielkie znaczenie w rozwoju wspólnoty narodowej ma wolny przepływ idei. Cieszy nas, że przy okazji promocji Plebiscytu w kilku szkołach odbyły się specjalne lekcje poświęcone dziennikarstwu i wolności słowa. O tym, jak duże było zainteresowanie Plebiscytem świadczy to, że oddano ponad 6200 głosów, a stronę, gdzie można było głosować w ciągu miesiąca odwiedzano ponad 35 000 razy.

 

Udało nam się również zainaugurować Leksykon Polskich Dziennikarzy. W tej chwili znalazło się tam biogramy 100. dziennikarzy oraz bardzo ciekawe, niektóre do tej pory niepublikowane zdjęcia. Wraz z zespołem redakcyjnym Leksykonu – red. Dorotą Bogucką i red. Jackiem Herokiem, chcielibyśmy, żeby Leksykon stopniowo stawał się bazą danych o wszystkich byłych i obecnych dziennikarzach, a z czasem również platformą – medium społecznościowym – do komunikacji naszego środowiska.

 

Zorganizowaliśmy bardzo ważną konferencję na temat niepodległości i roli dziennikarzy w jej odzyskiwaniu. znakomitych historyków: prof. Andrzeja Nowaka, prof. Rafała Habielskiego i prof. Marka Tobery. Tych, którzy nie mieli okazji wysłuchać bardzo interesujących wykładów zachęcam żeby zajrzeli powyżej do zakładki „10. Dziennikarzy 100-lecia Odrodzonej Niepodległej Polski”, gdzie znajduje się video relacja z konferencji podsumowującej nasz projekt „Dziennikarze dla Niepodległej”.

 

Jest nas coraz więcej

W miarę naszych skromnych możliwości wspieraliśmy działalność klubów, które zorganizowały w minionym roku kilkadziesiąt spotkań, seansów, koncertów i wspólne zwiedzanie ciekawych i ważnych miejsc. Animatorom klubów serdecznie dziękuję za pomysłowość i aktywność. Szczególne podziękowania składam red. Annie Malinowskiej-Wegner, która niestrudzenie mobilizuje koleżanki i kolegów w klubie „Akapit” i red. Wojciechowi Piotrowi Kwiatkowi, który zaprasza nas na seanse filmowe.

 

Wkrótce opublikujemy szczegółowe informacje o tym, co się działo w ubiegłym roku w Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Zachęcam każdego z członków do częstego zaglądania na naszą stronę, bo na bieżąco informujemy Państwa o nadchodzących wydarzeniach, w tym także o posiedzeniach zarządu, w których każdy członek OW SDP może brać udział i w ten sposób włączać się w działalność naszego stowarzyszenia.

 

W 2018 r. Zarząd spotykał się siedmiokrotnie. We wszystkich posiedzeniach brał udział Prezes Zbigniew Rytel i Wiceprezes Hanna Budzisz. Red. Jacek Herok był obecny 4 razy, red. Anna Popek 3 razy, red. Piotr Jegliński 3 razy, a red. Elżbieta Ruman była obecna na 1 z siedmiu zeszłorocznych posiedzeń. Podjęliśmy w tym czasie wiele ważnych decyzji. Nie zawsze łatwo było osiągnąć kompromis. Zdarzały się długie i zażarte dyskusje kończące się ostatecznie kompromisem, czego należy sobie tez życzyć w nowym roku.

Z uwagą przyglądaliśmy się deklaracjom kandydatów. W 2018 roku przyjęliśmy do SDP 34 dziennikarzy. Chciałbym, żeby szybko włączyli się w nasze działania, bo przed nami jeszcze wiele pracy!

Zbigniew Rytel

Prezes OW SDP