Przeciwko pozbawieniu praw niektórych delegatów, procedurze przygotowania Statutu i sposobowi prowadzenia obrad, protestowali niektórzy delegaci na Nadzwyczajny Statutowo-Programowy Zjazd SDP.

W piśmie skierowanym do Prezydium Nadzwyczajnego Zjazdu Statutowo-Programowego ośmioro delegatów, w tym niżej podpisana, napisało:

„Protestujemy przeciwko  sposobowi procedowania NZD, gdyż:

– przewodnicząca nie jest bezstronna, prezentuje własne zdanie,

– nie wyjaśniono wątpliwości proceduralnych przygotowania projektów Statutu, nie dopuszczono do prezentacji stanowiska Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, odmawiając wielokrotnie udzielenia głosu jej przewodniczącemu.

Dodatkowo: nie dopuszczono do Zjazdu osób, które mają prawa delegatów.

Te nieprawidłowości mogą zaowocować niezarejestrowaniem Statutu w KRS.

Prosimy o dołączenie naszego pisma wraz z innymi dokumentami do KRS.”

Prawdopodobnie to właśnie ostatnie zdanie spowodowało, że przyjęcia pisma najpierw odmówiła przewodnicząca Prezydium Krystyna Różańska-Gorgolewska. Zasłoniła się tym, że już rozpoczęła głosowanie. Zgodnie z sugestią pani przewodniczącej, po zakończeniu obrad pierwszego dnia, delegaci próbowali przekazać pismo prezesowi Krzysztofowi Skowrońskiemu. Prezes pisma nie przyjął i poprosił o przyniesienia dokumentu następnego dnia, ale wtedy również pisma nie przyjął.

Zdaniem protestujących, skuteczne było już pierwsze dostarczenie pisma.

Dorota Bogucka