Tydzień temu ruszył Wojnowski Festiwal Fotografii. Zdjęcia na wojnowskich płotach będziecie mogli podziwiać do końca września br.

Pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym w powstanie już szóstej edycji WFF, w szczególności tytanom pracy , Bartkowi Sycie i Stefanowi Zubczewskiemu, Tomkowi i Urszuli Ludwikowskim, Janeczce i Jankowi Małżom (sołtys), burmistrzowi gm. Ruciane Nida Piotrowi Felińskiemu, Radzie sołeckiej wsi Wojnowo, Ignacemu Cembrzyńskiemu (wydruk zdjęć), Wojtkowi Męczyńskiemu, Dominice Kopczyńskiej z rodziną, Policji z Rucianego Nidy, oraz mieszkańcom Wojnowa za udostępnienie płotów. Nasz festiwal nie odbyłby się oczywiście również bez wsparcia w organizowaniu festiwalu ze strony: ZAiKS-u, Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, firmy Domost, Sołectwa Wojnowo, MDK Ruciane Nida,  Ministerstwa Sportu, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, firmie Fujifilm, oraz Lasów Państwowych.

Wszystkim zaangażowanym dziękuję z całego serca.

Więcej informacji i relacje:

https://www.facebook.com/WojnowskiFestiwalFotografii

Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Donat Brykczyński

Prezes Klubu Fotografii Prasowej SDP